Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Continu meten CEO Wmo en Jeugdwet

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werken op het gebied van de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet met elkaar samen. De gemeenten hebben ZorgfocuZ gekozen om een continue meting op te zetten en uit te voeren voor het CEO Wmo Wmo en Jeugdwet.

Verzamelen van email-adressen

Het plan van aanpak voor het uitvoeren van de continue metingen voor beide onderzoeken hebben we samen met de gemeenten vormgegeven. Beide doelgroepen worden in eerste instantie benaderd met vragenlijsten per post. Met de gemeenten hebben wij ten doel gesteld om in ieder geval voor de doelgroep jongeren actief mailadressen te verzamelen zodat de dataverzameling voor die doelgroep in de toekomst meer via online vragenlijsten kan plaatsvinden.

Continue verbetercyclus

Het onderzoek is feitelijk een continue verbetercyclus waarbij wij aan de hand van verkregen informatie de gemeente inzicht willen geven in prestaties en ervaringen. Die informatie vormt input om verbeteracties te kunnen formuleren en om de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Na iedere meting rapporteren wij de resultaten in ons online dashboard waardoor de gemeenten altijd realtime inzicht hebben in de resultaten. Samen met de gemeenten bespreken wij per meting de resultaten en stellen we vast of er verbeteracties geformuleerd kunnen worden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten