Gemeente Lingewaard

Continu meten – CEO’s Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening en voorliggend veld

De gemeente Lingewaard heeft de afgelopen jaren het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo en cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet uitgevoerd. De gemeente heeft aangegeven dat deze traditionele manier van meten niet het gewenste resultaat oplevert. Zo is het onduidelijk wat de gemeente van de uitkomsten kan leren, maar bovenal wordt de stem van de burger gemist. De gemeente Lingewaard heeft ZorgfocuZ gevraagd om de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening en voorliggend veld uit te voeren op basis van een continu meten. Het betreft de doelgroepen: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening en voorliggend veld.

Aanpak continu meten gemeente Lingewaard

De aanpak die wij voor de gemeente hebben uitgewerkt, ging nader in op onder andere:

  • Continu meten als vernieuwende manier van meten.
  • De wijze waarop ervaringen uit het voorliggend veld meegenomen kunnen worden in het onderzoek.
  • Betrekken van inwoners en medewerkers van de gemeente bij het onderzoek.
  • Op welke wijze meer gedaan kan worden met de uitkomsten van de onderzoeken.

Het doel is om samen met de gemeente de komende jaren het onderzoek steeds verdere te optimaliseren en de onderzoeken echt te gaan gebruiken als instrument voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en voor verbetering van de ondersteuning/zorg aan cliënten.

Hogere respons en betere feedback

Door goed aan te sluiten op de ‘klantreis’ en door vragenlijsten op een logisch moment aan te bieden kan veel succes met deze methode worden behaald. De kracht van continu meten is dat gemeten wordt zo snel mogelijk nadat cliënten een bepaalde ervaring hebben opgedaan met de gemeente of een aanbieder. Dat is voor cliënten ook een logisch moment. Cliënten zijn daardoor eerder geneigd om mee te doen aan het onderzoek met als resultaat een hogere respons dan bij onderzoeken waarbij eenmaal per jaar gemeten wordt. Daar komt bij dat de cliënt het contactmoment nog vers in het geheugen heeft en hierdoor meer gedetailleerde feedback kan geven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het continu meten, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten