Gemeente Lingewaard

Continu meten – CEO’s Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening en voorliggend veld

De gemeente Lingewaard heeft de afgelopen jaren de verplichte cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet uitgevoerd. De gemeente heeft aangegeven dat deze traditionele manier van meten niet het gewenste resultaat oplevert. Zo is het onduidelijk wat de gemeente van de uitkomsten kan leren, maar bovenal wordt de stem van de burger gemist. De gemeente heeft ZorgfocuZ gevraagd om mee te denken over een plan van aanpak voor de uitvoering van deze cliëntervaringsonderzoeken op basis van een continue meting. Het betreft de doelgroepen: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening en voorliggend veld.

De aanpak die wij voor de gemeente hebben uitgewerkt, ging nader in op onder andere:

  • Continu meten als vernieuwende manier van meten.
  • De wijze waarop ervaringen uit het voorliggend veld meegenomen kunnen worden in het onderzoek.
  • Betrekken van inwoners en medewerkers van de gemeente bij het onderzoek.
  • Op welke wijze meer gedaan kan worden met de uitkomsten van de onderzoeken.

Het doel is om samen met de gemeente de komende jaren het onderzoek steeds verdere te optimaliseren en de onderzoeken echt te gaan gebruiken als instrument voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en voor verbetering van de ondersteuning/zorg aan cliënten.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten