Gemeente De Fryske Marren

Continu meten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Voor de gemeente De Fryske Marren voeren wij de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit aan de hand van continu meten. De gemeente De Fryske Marren heeft gekozen voor deze manier van meten, omdat resultaten sneller inzichtelijk worden gemaakt (via ons online dashboard) wat de gemeente meer sturingsinformatie geeft. Jaarlijks evalueren wij de opzet en uitvoering van het onderzoek en desgewenst voeren wij diverse optimalisaties door.

Aanpak continu meten cliëntervaringsonderzoeken Wmo,  Jeugdwet en Participatiewet

Voor alle drie de onderzoeken hebben wij een maatwerk vragenlijsten ontwikkeld voor de gemeente. De vragenlijsten zijn dusdanig opgesteld dat deze te gebruiken zijn voor meerdere jaren (‘toekomstproof’) waardoor tevens de mogelijkheid bestaat om resultaten in de loop van de jaren met elkaar te kunnen vergelijken (benchmark).

Per kwartaal doen wij een meting waarbij individuele cliënten niet meer dan eenmaal per jaar ene vragenlijst toegestuurd krijgen. De metingen hebben betrekking op 1. cliënten die in het voorgaande kwartaal een beschikking hebben ontvangen en 2. cliënten die langer dan een jaar in zorg zijn. Naast de tussentijdse rapportages in ons online dashboard krijgt de gemeente na ieder meetjaar per onderzoek een hardcopy rapport inclusief een factsheet.

Meer dan 75 gemeenten actief met continu meten van ZorgfocuZ

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij aan de basis gestaan van de introductie van continu meten voor gemeenten. In 2017 zijn wij bij de gemeente Elburg als een van de eerste onderzoeksbureaus in Nederland begonnen met continu meten. Sindsdien ondersteunen wij meer dan 75 gemeenten hiermee. Wij merken dat de uitgangspunten van deze methode en onze manier van werken aansluiten bij de behoefte van veel gemeenten.

Wij beschikken over alle kennis en middelen om continu meten voor uw gemeente tot een succes te maken. Wij weten vanuit onze ervaring wat wel en niet werkt en kunnen diverse mogelijkheden ter inspiratie voorleggen over hoe continu meten ingezet kan worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het continu meten voor gemeenten cliëntervaringsonderzoeken Wmo,  Jeugdwet en Participatiewet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten