Gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen en Mook en Middelaar

Continu meten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet

De gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen en Mook en Middelaar trekken samen op als het gaat om de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet. De gemeenten wilden graag de CEO’s inrichten op basis van een continue meting. Vanwege onze ervaring met continu meten, hebben de gemeenten ZorgfocuZ gevraagd om deze onderzoeken voor de gemeenten op te zetten en uit te voeren.

Voor de uitvoering van de onderzoeken trachten we zoveel mogelijk synergie te zoeken tussen de deelnemende gemeenten. Het gaat hierbij met name om het opnemen van vergelijkbare vragen zodat de resultaten van de onderzoeken tussen de gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast hebben alle gemeenten de mogelijkheid om eigen maatwerkvragen toe te voegen al naar gelang de behoefte.

De continue metingen zijn gestart met 4 meetmomenten per jaar. Afhankelijk van de wensen en behoeften kunnen we deze frequentie in de loop der jaren aanpassen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten