BUCH-gemeenten

CEO Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening – Continu meten

De BUCH-gemeenten (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) hebben ZorgfocuZ gevraagd om voor de komende jaren een continue meting op te zetten en uit te voeren voor de cliëntervarignsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening. ZorgfocuZ is door de BUCH-gemeenten gekozen uit een voorselectie van meerdere onderzoeksbureaus om de cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren aan de hand van continu meten. Redenen hiervoor waren onder andere onze connectie met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, ons advies aan de gemeenten om uit te gaan van de eigen informatiebehoefte van de gemeenten i.p.v. externe verantwoording/verplichtingen en een positieve referentie van een klant van ons, de gemeente Haarlem.

Aanpak Continu meten cliëntervaringsonderzoeken

Voor alle drie de onderzoeken geldt dat we cliënten die in een kalenderjaar via de toegang een vorm van ondersteuning krijgen, zullen uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. Daarmee wordt ook gelijk de meerwaarde van continu meten benadrukt aangezien we cliënten op een zo kort mogelijk moment, nadat ze een ervaring met de toegang en de ondersteuning hebben gehad, een vragenlijst toesturen.

Voor de BUCH-gemeenten gaan we in eerste instantie uit van vier meetmomenten per jaar. Per meetmoment koppelen wij de resultaten terug in ons online dashboard. Na ieder meetjaar ontvangen de gemeenten een hardcopy rapport en een factsheet.

Meer dan 75 gemeenten actief met continu meten van ZorgfocuZ

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij aan de basis gestaan van de introductie van continu meten voor gemeenten. In 2017 zijn wij bij de gemeente Elburg als een van de eerste onderzoeksbureaus in Nederland begonnen met continu meten. Sindsdien ondersteunen wij meer dan 75 gemeenten hiermee. Wij merken dat de uitgangspunten van deze methode en onze manier van werken aansluiten bij de behoefte van veel gemeenten.

Wij beschikken over alle kennis en middelen om continu meten voor uw gemeente tot een succes te maken. Wij weten vanuit onze ervaring wat wel en niet werkt en kunnen diverse mogelijkheden ter inspiratie voorleggen over hoe continu meten ingezet kan worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het continu meten voor gemeenten, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten