MantelzorgNL

Communicatieonderzoek

Diensten
Oplossingen

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Dit doet de organisatie onder andere door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning aan mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij kunnen bij MantelzorgNL terecht voor informatie, trainingen, handreikingen en juridisch advies. Hiertoe werkt de organisatie samen met zo’n 400 aangesloten organisaties. Om een aantal specifieke doelgroepen beter in beeld te brengen en de informatie- en communicatiebehoeften te bepalen, is ZorgfocuZ gevraagd om een communicatieonderzoek voor Mantelzorg uit te voeren.

Inrichting van het communicatieonderzoek voor MantelzorgNL

In dit onderzoek zijn professionals benaderd die te maken krijgen met mantelzorgers binnen de GGZ en het onderwijs, en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Daarbij is achterhaald op welke kanalen deze doelgroepen actief zijn, welke soorten informatie zij interessant/relevant achten, en wat hun ervaringen zijn met de huidige communicatie vanuit MantelzorgNL. Dit is gedaan aan de hand van een online vragenlijstonderzoek, waarvan de uitkomsten gezamenlijk zijn besproken.

De uitkomsten van het onderzoek geven een helder beeld van de ervaringen en behoeften bij de verschillende doelgroepen. Dat beeld biedt handvatten voor MantelzorgNL om concrete besluiten te nemen over het benaderen van deze doelgroepen, om zo nog betere ondersteuning te kunnen bieden aan professionals die met mantelzorg van doen hebben.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over communicatieonderzoek en onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten