Gemeente Beek

Cliënttevredenheidsonderzoek jeugd

ZorgfocuZ is reeds voor de gemeente Beek werkzaam op het gebied van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. Dit Wmo onderzoek voeren we uit aan de hand van telefonisch onderzoek. De gemeente heeft ons gevraagd om ook het cliënttevredenheidsonderzoek jeugd uit te voeren.

Aanpak cliënttevredenheidsonderzoek jeugd

Het onderzoek richt zich op cliënten die gebruik maken van hulp vanuit de Jeugdwet. Cliënten met een herindicatie/doorlopende voorziening worden hierbij meegenomen. Tevens maken we onderscheid in wanneer we ouders benaderen en wanneer de jongeren zelf. De voorkeur vanuit de gemeente is om ouders van kinderen tot en met 15 jaar te benaderen en jongeren vanaf 16 jaar zelf. Jongeren die anoniem in zorg zijn of zonder medeweten van ouders, dienen in ieder geval te worden uitgesloten van dit onderzoek.

Voor het cliënttevredenheidsonderzoek jeugd wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van een eenmalige meting per post. Ouders en/of jongeren ontvangen een vragenlijstpakketje (envelop) met daarin:

  • Een uitnodigingsbrief;
  • Een schriftelijke vragenlijst;
  • Een portvrije retourenvelop naar het antwoordnummer van ZorgfocuZ, waarmee cliënten de ingevulde vragenlijst kunnen retourneren.

De gemeente staat ervoor open om de opzet van het onderzoek door te ontwikkelen. Op termijn zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een andere benadering (telefonisch) en of een vorm van continu meten. Daar wordt nog nader over afgestemd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten