Thuizorg De GeZusters

Cliëntonderzoeken voor de GeZusters

Thuiszorg de GeZusters verleent integrale zorg in een omgeving waarbij de cliënt centraal staat. Daarbij is transparante zorgverlening en werken met vaste teams een belangrijk speerpunt. De organisatie wil verbindingen binnen de sociale kaart realiseren en zo een netwerk om de cliënt creëren die verantwoord en veilig thuis wonen mogelijk maakt. Net als in 2021 en 2022 heeft ZorgfocuZ in 2023 opnieuw cliëntonderzoeken voor Thuiszorg de GeZusters mogen uitvoeren. Dit ging om de PREM Wijkverpleging en het cliëntervaringsonderzoek Wmo mogen uitvoeren voor de organisatie.

Het verloop van de cliëntonderzoeken voor Thuiszorg de GeZusters

Met behulp van de PREM Wijkverpleging zijn de ervaringen en tevredenheid van de cliënten die thuiszorg ontvangen in kaart gebracht. Thuiszorg de GeZusters heeft ervoor gekozen om de vragenlijsten zelf te verspreiden onder haar cliënten. Bij de vragenlijst zat een retourenvelop van ZorgfocuZ, zodat de respondenten de vragenlijst gemakkelijk terug konden sturen. In de vragenlijst is expliciet gevraagd of de deelnemer toestemming geeft voor het aanleveren van de gegevens bij ZorgkaartNederland. De gegevens van de deelnemers die hier akkoord mee waren, zijn door ZorgfocuZ aangeleverd bij ZorgkaartNederland.

Daarnaast zijn ook de ervaringen en tevredenheid van cliënten die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen in kaart gebracht. De dataverzameling voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo heeft op dezelfde manier plaatsgevonden als de dataverzameling voor de PREM Wijkverpleging.

De resultaten van beide onderzoeken zijn gerapporteerd in ons online dashboard, ImpulZ. Met de extra functionaliteiten die ons dashboard biedt, kunnen desgewenst filters worden toegevoegd of kan de rapportage gedownload worden als PDF, zodat de resultaten kunnen worden gedeeld met belanghebbenden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u meer weten over PREM Wijkverpleging, over cliëntervaringsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050-8200461 (locatie Groningen) of 030-2074269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten