Hof en Hiem

Cliëntonderzoeken: thuiszorg (PREM Wijkverpleging), intramuraal & hulp bij huishouden

Hof en Hiem is een aanbieder van lichte tot complexe zorg. Vanuit ZorgfocuZ zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntonderzoeken: PREM Wijkverpleging, het cliëntervaringsonderzoek intramuraal en het cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden.

Aanpak cliëntonderzoeken

Zorgaanbieders zijn vrij om te bepalen hoe de PREM Wijkverpleging en het cliëntervaringsonderzoek intramuraal (verpleeghuiszorg) wordt uitgevraagd. Hof en Hiem heeft ervoor gekozen voor een schriftelijke benadering waarbij cliënten de vragenlijst per post toegestuurd krijgen. Deze methode is naar onze ervaring ook het meest effectief, zeker als het gaat om een wat oudere doelgroep.

Wij verzorgen het gehele proces van drukwerk en verzending. Voor de uitnodigingsbrieven en verzendenveloppen maken wij gebruik van de husstijl van Hof en Hiem. Dit is herkenbaarder voor de cliënt.

Het bestand met contactgegevens van de cliënten wordt door Hof en Hiem via een beveiligde omgeving bij ons aangeleverd. Om te voldoen aan de AVG hebben wij tevens een verwerkersovereenkomst met Hof en Hiem afgesloten.

Voor de onderzoeken intramuraal en hulp bij huishouden maken wij gebruik van maatwerkvragen die jaarlijks aangevuld kunnen worden al naar gelang de behoefte van Hof en Hiem. In het geval van de PREM Wijkverpeging maken wij gebruik van de verplichte vragenlijst PREM Wijkverpleging.

Onze ervaring leert dat cliënten vragen kunnen hebben omtrent het invullen van de vragenlijsten of over de achtergrond van de onderzoeken. ZorgfocuZ heeft gedurende de looptijd van de onderzoeken een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is per telefoon en mail bereikbaar. Onze helpdeskmedewerkers zijn volledig op de hoogte van het onderzoek. Al met al heeft onze helpdesk een respons verhogend effect.

De resultaten koppelen wij terug in ons online dashboard waarbij wij onderscheid maken tussen onder andere dorpen en teams.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, cliëntervaringsonderzoeken intramuraal, cliëntervaringsonderzoeken hulp bij huishouden of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten