Gemeente De Ronde Venen

Cliëntonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Voor de gemeente De Ronde Venen voeren wij het jaarlijkse cliëntonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit. De resultaten moeten idealiter te vergelijken zijn met de buurgemeenten van De Ronde Venen. Tevens doen we in dit onderzoek naar de kwaliteit van de zorgaanbieders.

Aanpak cliëntonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet gemeente De Ronde Venen

Wij werken naast de Ronde Venen voor andere buurgemeenten zoals de gemeenten Montfoort en Stichtse Vecht. Bij de uitvoering van de onderzoeken voor deze gemeenten, leggen wij verbanden waar dat mogelijk is. Denk hierbij met name aan het opstellen van overeenkomstige vragen zodat de resultaten tussen deze gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden.

ZorgfocuZ – verantwoordelijk voor CEO’s bij meer dan 100 gemeenten

Wij zijn voor meer dan 100 gemeenten actief met de uitvoering van diverse cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein zoals het CEO Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Zie ook onze voorbeeldcases. Vanuit deze ervaring kunnen wij u goed adviseren over alle mogelijkheden, tips en tricks en kunnen wij antwoord geven op diverse vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Hoe kan voldaan worden aan de AVG en hoe kan de gemeente de toestemming van cliënten het beste registreren?
  • Wat zijn best practises? Hoe kan de respons worden verhoogd? Met name bij het CEO Jeugdwet?
  • Op welke manier kunnen jongeren het beste worden betrokken bij de cliëntervaringsonderzoeken?
  • Wat zijn de mogelijkheden van continu meten?
  • Op welke wijze kunnen thema’s als bijvoorbeeld hulp bij huishouden, beschermd wonen, vervoer, hulpmiddelen en dagbesteding worden geïntegreerd in de CEO’s?
  • Etc.

Bij de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo dient u er overigens rekening mee te houden dat dit onderzoek nog aan diverse eisen dient te voldoen. Denk hierbij aan de jaarlijkse aanleveringsverplichting voor 1 juli en het behandelen van de thema’s over toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning én ervaren effect van de ondersteuning. Het CEO Jeugdwet en Participatiewet zijn verder vormvrij. U kunt zelf kiezen op welke wijze u deze onderzoeken wilt laten uitvoeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten