Gemeente Breda

Cliëntonderzoek Jeugdwet Gemeente Breda

Gemeente Breda heeft ZorgfocuZ gevraagd om gezamenlijk een cliëntonderzoek Jeugdwet op te zetten en de ervaringen te meten. De wens was om het onderzoek zoveel mogelijk digitaal plaats te laten vinden. Het toesturen van uitnodigingen per mail leek echter niet goed te passen bij de gemeente. Daarom is ervoor gekozen om ansichtkaarten te ontwerpen. De ansichtkaarten worden vanuit de gemeente meegestuurd bij de beschikkingsbrief. Daarnaast delen medewerkers van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) de ansichtkaarten ook uit aan jongeren en ouders als het hulptraject bij het CJG eindigt.

Het cliëntonderzoek Jeugdwet

Aan ouders en jongeren is gevraagd om een vragenlijst online in te vullen. Via een website of QR-code konden ze starten met de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst konden ouders en jongeren aangeven of ze kans wilden maken om een Bredase cadeaukaart; en of ze hun ervaringen verder wilden delen in een gesprek met de gemeente. ZorgfocuZ heeft de cadeaukaarten verloot en de aanmeldingen voor de gesprekken gedeeld met de gemeente. De resultaten van het onderzoek waren tussentijds in te zien in de online omgeving, ImpulZ. Na afloop van het meetjaar is een factsheet opgemaakt met daarin de belangrijkste resultaten en een vergelijking met het voorgaande meetjaar.

Opstellen onderzoeksplan Cliëntonderzoek Jeugdwet

Vanuit ZorgfocuZ hebben we veel ervaring met het begeleiden van werkgroepen en het opstellen van onderzoeksplannen. Met de gemeente wordt onder andere ingegaan op:

  • Wat zijn de onderzoeksdoelen en voor welke informatiebehoefte moeten de onderzoeken invulling gaan geven?
  • Op welke doelgroep hebben de onderzoeken betrekking?
  • Welke thema’s en vragen dienen aan bod te komen?
  • Welke methoden zijn toepasbaar voor het cliëntonderzoek Jeugdwet?
  • Welke rol kan/wil de gemeente zelf spelen bij de dataverzameling?

Het eindproduct van deze verkenningsfase betreft een uitgewerkt onderzoeksplan met onder andere een opzet voor vragenlijsten en uitnodigingsteksten en een werkinstructie voor de dataverzameling. Het onderzoeksplan geniet in deze fase  de goedkeuring van de interne stakeholders bij de gemeente. ZorgfocuZ zal uiteindelijk zorgdragen voor de dataverzameling en de rapportage van de resultaten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het  Cliëntonderzoek Jeugdwet of het opstellen van een onderzoeksplan? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten