Gemeente Leeuwarden

Cliëntonderzoek jeugd

De gemeente Leeuwarden heeft ons in 2021 gevraagd om het cliëntonderzoek jeugd over het jaar 2020 en 2021 uit te voeren. Met dit onderzoek wilde de gemeente een beeld krijgen van hoe de zorg wordt ervaren, en achterhalen waar verbeteringen mogelijk zijn in de dienstverlening. Het onderzoek is uitgevoerd middels telefonische interviews om meer verdiepende informatie en ervaringen te vergaren.

Uitvoering van het cliëntonderzoek jeugd

Voorafgaand aan de interviews ontvingen cliënten een vooraankondiging met informatie over de telefonische interviews. Cliënten werden telefonisch benaderd door ons getrainde en ervaren interviewteam, en konden op vrijwillige basis al dan niet instemmen met een interview. In juni 2021 vond een eerste interviewronde plaats, waarbij jongeren en ouder(s)/verzorger(s) zijn geïnterviewd die in 2020 in de zorg zijn gekomen. Een tweede interviewronde in september 2021 richtte zich op jongeren en ouder(s)/verzorger(s) die in 2021 in de zorg zijn gekomen.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is een op maat gemaakt interviewschema opgesteld met zowel open als gesloten vragen. Thema’s die in de interviews aan bod kwamen waren hoe cliënten de toegang tot de Jeugdhulp ervaarden, wat cliënten vonden van de wachttijden, hoe cliënten de kwaliteit van de Jeugdhulp ervoeren, wat voor effect de hulp heeft gehad en wat de invloed van corona was op de hulpverlening.

Na afloop van de dataverzameling zijn de resultaten verwerkt in een online rapport. Tevens hebben we een hard copy rapportage opgesteld met een nadere onderzoeksverantwoording en een vergelijking tussen de meetjaren 2020 en 2021. Voor de gemeente Leeuwarden zijn de resultaten het cliëntonderzoek jeugd erg belangrijk. Deze resultaten worden intern besproken om te bepalen op welke gebieden de zorg moet worden aangepast.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntonderzoek, onderzoek voor gemeenten en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten