Gemeente Lansingerland

CEO Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulphulpverlening

ZorgfocuZ voert voor de gemeente Lansingerland de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken uit. Naast het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo gaat het hier om het CEO Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening. 

Opzet cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Voor het onderzoek onder cliënten Wmo, Jeugdwet en P-wet wordt gebruik gemaakt van een schriftelijke benadering met meerdere meetmomenten in het jaar. Dit houdt in dat op meerdere momenten per jaar een meting wordt uitgevoerd onder cliënten die in de afgelopen periode ondersteuning hebben ontvangen. Per meting wordt een unieke groep cliënten benaderd. Er wordt dus op meerdere momenten per jaar gemeten, maar cliënten ontvangen maximaal één keer per jaar een vragenlijst.

Rapportage in online dashboard – realtime inzicht

Voor een goede interpretatie van de uitkomsten van de onderzoeken is een duidelijke terugkoppeling van belang. Wij rapporteren de tussentijdse resultaten daarom in ons online dashboard. Ons dashboard ImpulZ wordt door veel van onze klanten gebruikt en heeft een hoge klantwaardering (8.6), waarbij kwalificatie ‘gebruiksvriendelijk’ de meest genoemde is. Het dashboard is volledig in eigen beheer en gehost in Nederland. Het dashboard voldoet aan de ISO 27001/NEN 7510 normeringen. Meer informatie over ons dashboard is te vinden op onze website.

In ons dashboard is het mogelijk om filters in te regelen, bijvoorbeeld om onderscheid te maken in periode, product/ondersteuning of postcode (wijken). Via een benchmark functie kunnen resultaten met elkaar vergeleken worden in één tabel of grafiek. Het is ook mogelijk om PDF-rapporten te downloaden en te printen. De antwoorden op open vragen worden ook (anoniem) weergegeven.

Opzet CEO Schuldhulpverlening

Voor het onderzoek onder cliënten Schuldhulpverlening wordt gebruik gemaakt van interviews. We gaan hierbij onder meer in gesprek met cliënten die ontevreden zijn of juist heel tevreden zijn. We maken hierbij gebruik van telefonische interviews. Dit is naar onze ervaring een geschikte methode om meningen, ervaringen en verbetersuggesties op te halen bij cliënten. Dit is een laagdrempelige manier van onderzoek doen; mensen hoeven niet naar een locatie te reizen of een interviewer thuis te ontvangen. De bereidwilligheid van cliënten is daarom vaak ook groot om deel te nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze cliëntervaringsonderzoeken of ons online dashboard? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten