Gemeente Texel

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet

Oplossingen

De gemeente Texel heeft ons ingeschakeld om de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet uit te voeren. Door middel van deze onderzoeken wil de gemeente Texel cliëntervaringen ophalen om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met een afvaardiging van het Sociaal Team Texel en onderzoekers van ZorgfocuZ is een werkgroep gevormd. Met deze werkgroep zijn drie op maat gemaakte vragenlijsten ontwikkeld voor de cliëntervaringsonderzoeken.

Opzet cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet

De onderzoeken betreffen kwantitatieve vragenlijsten, met een aantal open vragen. De cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet vinden plaats volgens de principes van continu meten. Dat betekent dat we per jaar meerdere metingen uitvoeren waarbij we telkens een nieuwe groep cliënten benaderen. Deze cliënten ontvangen de vragenlijst per post. Voor het cliëntervaringsonderzoek Participatiewet is ervoor gekozen om de vragenlijsten telefonisch af te nemen. Dit kan eenmalig of meerdere keren per jaar. De gemeente stuurt ons hiervoor cliëntbestanden met cliënten die wij kunnen benaderen voor een interview.

De onderzoeksresultaten worden per onderzoek jaarlijks door ons in een hardcopy rapport gerapporteerd. Tussentijdes resultaten rapporteren wij in ons online dashboard, genaamd ImpulZ.

Integrale aanpak cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Dat betekent dat idealiter het cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op elkaar worden afgestemd en niet als losse onderdelen worden uitgevoerd. Dit biedt meerdere voordelen. U heeft één centraal aanspreekpunt voor alle drie de onderzoeken wat de afstemming eenvoudiger maakt. Wij kunnen onze werkzaamheden efficiënter inrichten waardoor de kostprijs voor de onderzoeken kunnen dalen. Daarnaast kan het voor gemeenten die werken met een integrale toegang, interessant zijn om de resultaten tussen deze drie doelgroepen met elkaar te vergelijken. Wij kunnen dit voor u faciliteren door de vragenlijsten op elkaar aan te laten sluiten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten