SAUL

Cliëntervaringsonderzoek voor SAUL

SAUL is een organisatie die begeleiding, (gezins)behandeling en diagnostiek biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met matige tot complexe problematiek. De organisatie is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Voor kwaliteitsdoeleinden heeft ZorgfocuZ voor SAUL een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten wat betreft het hulptraject en het effect ervan.

Uitvoering cliëntervaringsonderzoek voor SAUL

In dit onderzoek is een eenmalige ‘puntmeting’ uitgevoerd onder cliënten van wie het hulptraject werd afgerond in 2022. De cliënten werden door hun begeleider van SAUL benaderd middels een uitnodigingsbrief en een vragenlijst. Daarnaast bestond, indien gewenst, de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen. De uitkomsten werden gepresenteerd in ons online klantenportaal en konden worden geëxporteerd naar een overzichtelijk PDF-rapport. Door de puntmeting kreeg SAUL een waardevol inzicht in hoe cliënten het hulptraject bij SAUL hebben ervaren.

In 2023 zal gestart worden met een continue meting. Cliënten krijgen na afronding van het hulptraject een ansichtkaartje met de link en QR-code naar de online vragenlijst. De tussentijdse uitkomsten worden gedurende het hele meetjaar beschikbaar gesteld in het klantenportaal van ZorgfocuZ. Op die manier heeft SAUL continu inzicht in de ervaringen van cliënten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een cliëntervaringsonderzoek en onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten