NNCZ

Cliëntervaringsonderzoek

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ) wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving. NNCZ vindt het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.

Wij voerden voor NNCZ het cliëntervaringsonderzoek uit met de CQI-vragenlijsten. Dit CQI-onderzoek voerden wij uit onder diverse doelgroepen waarmee de zorgorganisatie te maken heeft. In dit geval betrof het een CQI onderzoek onder cliënten Somatiek, Psychogeriatrie (PG), Thuiszorg en Dagverzorging.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten