Gemeente Beek

Cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl

De gemeente Beek heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) nieuwe stijl uit te voeren. Dat betekent dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om zelf een onderzoeksmethode te bepalen.

Opzet cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl

De afgelopen jaren werden alle cliënten binnen de gemeente (afhankelijk van de verstrekte voorziening) jaarlijks door de casemanagers telefonisch benaderd waarbij alle bij de cliënt uitstaande voorzieningen besproken werden. Dit kon zelfs meerdere keren per jaar gebeuren als daar aanleiding toe was. De gemeente Beek heeft het nazorgtraject geëvalueerd en het blijkt dat de nazorg een grote belasting is voor de casemanagers van de gemeente, en mogelijk ook voor de cliënten zelf.

Daarom heeft de gemeente in overleg met ZorgfocuZ het plan gemaakt om de nazorg te integreren met het cliëntervaringsonderzoek Wmo en het gehele onderzoek (nazorg en CEO Wmo) via ZorgfocuZ te laten plaatsvinden. Uitzondering is het nazorgtraject voor begeleiding en eventuele andere complexe casussen; deze nazorgtrajecten verzorgen de casemanagers liever zelf.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van zogenaamde belrondes. Dat betekent dat we een aantal keren per jaar een groep cliënten benaderen voor het onderzoek aan de hand van telefonische interviews. De frequentie van de belrondes is flexibel, vanaf 2023 wordt iedere twee maanden een belronde georganiseerd.

De resultaten rapporteren wij in ons online dashboard. Het dashboard is volledig in eigen beheer en gehost in Nederland. Het dashboard voldoet aan de ISO 27001/ NEN 7510 normeringen. Ons online dashboard wordt door veel van onze klanten gebruikt en heeft een hoge klantwaardering (8.6), waarbij kwalificatie ‘gebruiksvriendelijk’ de meest genoemde is.

Naast een rapportage in ons dashboard ontvangt de gemeente ieder half jaar een factsheet met een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.


Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten