Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Continu meten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne werken op het gebied van de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet met elkaar samen. De gemeenten hebben ZorgfocuZ gekozen om het cliëntervaringsonderzoek Wmo en het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet uit te voeren aan de hand van continu meten.

Aanpak continu meten cliëntervaringsonderzoek Wmo Jeugdwet

Het plan van aanpak voor het uitvoeren van de continue metingen voor beide onderzoeken hebben we samen met de gemeenten vormgegeven. Beide doelgroepen worden in eerste instantie benaderd met vragenlijsten per post. Met de gemeenten hebben wij ten doel gesteld om in ieder geval voor de doelgroep jongeren actief mailadressen te verzamelen zodat de dataverzameling voor die doelgroep in de toekomst meer via online vragenlijsten kan plaatsvinden.

Continue verbetercyclus

Het onderzoek is feitelijk een continue verbetercyclus waarbij wij aan de hand van verkregen informatie de gemeente inzicht willen geven in prestaties en ervaringen. Die informatie vormt input om verbeteracties te kunnen formuleren en om de effectiviteit en kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Na iedere meting rapporteren wij de resultaten in ons online dashboard waardoor de gemeenten altijd realtime inzicht hebben in de resultaten. Samen met de gemeenten bespreken wij per meting de resultaten en stellen we vast of er verbeteracties geformuleerd kunnen worden.

ZorgfocuZ: marktleider cliëntervaringsonderzoeken

Wij zijn anno 2021 marktleider als het gaat om de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten. Wij ondersteunen meer dan 125 gemeenten met de uitvoering van het CEO Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en andere onderzoeken met thema’s als hulp bij huishouden, doelgroepenvervoer, armoede, veiligheid, algemene voorzieningen, mantelzorgondersteuning en beschermd wonen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet, continu meten voor gemeenten, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten