Gemeente ABG GHOD

Cliëntervaringsonderzoek Wmo – continu meting met gesplitste evaluatie toegang en kwaliteit/effect

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben gezamenlijk de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitbesteed aan ZorgfocuZ. De gemeenten zijn jaarlijks verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) te houden op grond van artikel 2.5.1 Wmo 2015, conform de instructie van het CEO Wmo 2015 (zoals opgesteld door de VNG). Het onderzoek richt zich op Wmo-cliënten met een maatwerkvoorziening.

Aanpak Cliëntervaringsonderzoek Wmo – continu meting

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten:

  1. Ten eerste worden de ervaringen met de toegangsfase (en dus de aanvraag van een voorziening) geëvalueerd. Deze personen ontvangen bij hun beschikking een vragenlijst waarvan de vragen enkel betrekking hebben op het toegangsproces en niet op de voorziening die zij (gaan) ontvangen. Het gaat dus om een continue meting. De dataverzameling wordt dus uitgevoerd door de gemeente. ZorgfocuZ heeft echter wel een coördinerende rol. Wij zorgen ervoor dat de gemeenten voldoende vragenlijsten toegestuurd krijgen, sturen respons updates en onze helpdesk is beschikbaar voor cliënten die vragen hebben over het onderzoek.
  2. Daarnaast  ontvangen de cliënten die een voorziening op het gebied van de Wmo ontvangen jaarlijks een vragenlijst per post. Dit deel van het onderzoek wordt volledig uitgevoerd door ZorgfocuZ.

Regiorapport

De resultaten van de evaluatie van de toegangsfase en de ervaringen met voorziening (kwaliteit en effect vragen) worden jaarlijks door ons samengevoegd in één rapportage. Iedere gemeente ontvangt een rapportage waarin de resultaten van de individuele gemeenten worden vergeleken met de regiogemeenten en met resultaten van voorgaande jaren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo of hoe wij werken voor samenwerkende regio’s? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten