Menzis en WeHelpen

Clientervaringsonderzoek

Oplossingen

Sinds 2012 maakt de coöperatie WeHelpen informele hulp zichtbaar en makkelijk om met elkaar te delen. WeHelpen bestaat uit hulpvragers (mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld met een ritje naar het ziekenhuis  of het doen van boodschappen) en hulpaanbieders (mensen die hierbij willen helpen). Menzis is een van de initiatiefnemers van het platform. Menzis en WeHelpen zijn benieuwd naar de ervaringen van gebruikers en het uiteindelijke effect voor gebruikers. ZorgfocuZ is als specialist in onderzoek in de zorg- en welzijnssector door Menzis en WeHelpen gevraagd om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek WeHelpen

Het onderzoek is gefocust op hulpvragers en hulpaanbieders binnen de stad Groningen. Om de context van dit onderwerp beter in kaart te brengen en om de juiste vragen op te stellen voor de enquête, hebben we een kort vooronderzoek gedaan door middel van interviews met directe stakeholders als Humanitas, WeHelpen en de gemeente Groningen. Aangezien wijkteams net als Humanitas ook medewerkers van wijkteams als verwijzer naar de website van WeHelpen (kunnen) optreden zijn deze waar mogelijk ook meegenomen in dit vooronderzoek.

Vervolgens zijn zowel hulpvragers en hulpaanbieders via een online enquête gevraagd naar hun ervaringen en het effect van WeHelpen. De online enquête heeft als doel om een algemeen beeld te geven van de wijze waarop hulpvragers en hulpaanbieders hier tegen aan kijken. Na dit onderzoek is met een kleinere groep (15 à 30) mensen een interview afgenomen om dieper op het vraagstuk in te gaan. Denk hierbij aan vragen als wat voor soort hulp krijgt men? Is het vooral praktisch of juist sociaal? Had deze hulp ook op andere manier verkregen kunnen worden?

Het resultaat is een rapport met concrete bevindingen over ervaringen met het platform en het effect ervan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoeken, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten