Stichting Onder Eén Dak

Cliëntervaringsonderzoek Stichting Onder Eén Dak

Oplossingen

Stichting Onder Eén Dak (Stoed) biedt begeleiding aan mensen die psychisch en sociaal kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben een plek te kunnen innemen in de maatschappij. De organisatie biedt verschillende zorgarrangementen aan. Deze arrangementen zijn gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. Hier komen haar kernwoorden dan ook uit voort: Wonen, Meedoen en Ontmoeten.

Stoed wilde aan alle cliënten die ondersteuning ontvangen vragen wat hun ervaringen met de ondersteuning zijn. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met Stoed opgezet en uitgevoerd. Voor het onderzoek is een werkgroep opgesteld. De werkgroep bestond uit onderzoekers van ZorgfocuZ, een medewerker van de afdeling Kwaliteit en Beleid en twee zorgverleners van Stoed. Zo is er gezorgd dat het onderzoek zo passend mogelijk bij de doelgroep kon worden uitgezet. Met de resultaten kan Stoed haar ondersteuning en dienstverlening waar nodig verbeteren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten