Gemeente Texel

Cliëntervaringsonderzoek Participatie, Jeugdhulp en Wmo

Oplossingen

De gemeente Texel heeft ons in 2021 ingeschakeld om de cliëntervaringsonderzoeken voor Participatie, Jeugdhulp en Wmo over het jaar 2020 uit te voeren. Door middel van deze onderzoeken op basis van een puntmeting wil de gemeente Texel cliëntervaringen ophalen om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met een afvaardiging van het Sociaal Team Texel en onderzoekers van ZorgfocuZ is een werkgroep gevormd. Met deze werkgroep zijn drie op maat gemaakte vragenlijsten ontwikkeld voor de cliëntervaringsonderzoeken.

Wij hebben in oktober en november van 2021 de cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken betroffen kwantitatieve vragenlijsten, met een aantal open vragen. De onderzoeken zijn uitgezet onder drie verschillende doelgroepen via aanschrijving per post. Voor de doelgroep Participatie is de doelgroep, na een aankondiging met de mogelijkheid tot afmelding per post, telefonisch benaderd door het interviewteam van ZorgfocuZ. De onderzoeken onder de doelgroepen Wmo en Jeugdhulp zijn uitgezet middels een fysieke en digitale vragenlijst. De responspercentages voor de onderzoeken zijn 45,3% voor de Wmo, 30,4% voor Jeugdhulp en 18,0% voor Participatie. De onderzoeksresultaten zijn per doelgroep gebundeld in samenvattende onderzoeksrapporten.

De onderzoeksresultaten uit de cliëntervaringsonderzoeken dienen als input voor het toekomstige beleid van het Sociaal Team Texel.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten