Wender

Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke opvang

Wender biedt opvang in gevallen waar dat nodig is als iemand dakloos raakt of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. Wender wilden aan alle cliënten die ondersteuning geboden wordt, vragen wat de ervaringen zijn ten aanzien van de ondersteuning. In nauwe samenwerking met Wender hebben wij dit cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke opvang vormgegeven.

Wender heeft ZorgfocuZ ingeschakeld om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. In nauw overleg hebben zij maatwerk geleverd zodat wij zo optimaal mogelijk de cliëntervaringen in kaart konden brengen. Door deze ervaringen verbeteren we waar nodig de ondersteuning aan de cliënt. ZorgfocuZ heeft uitstekend meegedacht om het onderzoek toch uit te kunnen voeren ondanks beperkende coronamaatregelen.

Nanne Andringa, kwaliteitsfunctionaris van Wender

Opzet cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke opvang

Het onderzoek, waar een groot aantal respondenten aan deelgenomen heeft, heeft inzicht verschaft in welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven en op welke manier de ondersteuning bijdraagt aan het verhogen van deze kwaliteit. Er is in het onderzoek speciaal aandacht voor de methodieken welke bij Wender mee wordt gewerkt. Bij de methodiek Krachtwerk wordt bijvoorbeeld ingezet op de eigen kracht; de regie bij de cliënt en worden hierbij cliënt en begeleider als gelijkwaardige samenwerkingspartners gezien. Met de resultaten heeft Wender inzicht gekregen in hoe deze methodieken overkomen op cliënten en hebben zij aanknopingspunten gekregen voor het -waar mogelijk- verder verbeteren van de ondersteuning.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoek maatschappelijke opvang, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten