Stichting Onder Eén Dak

Cliëntervaringsonderzoek kwetsbare cliënten

Oplossingen

Stichting Onder Eén Dak (Stoed) biedt begeleiding aan mensen die psychisch en sociaal kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben een plek te kunnen innemen in de maatschappij. De organisatie biedt verschillende zorgarrangementen aan. Deze arrangementen zijn gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. Hier komen haar kernwoorden dan ook uit voort: Wonen, Meedoen en Ontmoeten. Stoed heeft onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraag om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder deze kwetsbare cliënten.

Opzet cliëntervaringsonderzoek onder kwetsbare cliënten

Stoed wilde aan alle cliënten die ondersteuning ontvangen vragen wat hun ervaringen met de ondersteuning zijn. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met Stoed opgezet en uitgevoerd. Voor het onderzoek is een werkgroep opgesteld. De werkgroep bestond uit onderzoekers van ZorgfocuZ, een medewerker van de afdeling Kwaliteit en Beleid en twee zorgverleners van Stoed. Zo is er gezorgd dat het onderzoek zo passend mogelijk bij de doelgroep kon worden uitgezet. Met de resultaten kan Stoed haar ondersteuning en dienstverlening waar nodig verbeteren.

Benadering op maat

Iedere zorgorganisatie heeft een eigen unieke cliëntenpopulatie, ieder met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. In het kader van onderzoek bepalen wij met u de meeste optimale benadering van de doelgroep. De praktijk wijst uit dat een deel van de cliënten zelf benaderd kunnen worden, voor andere cliënten is het soms beter om hun vertegenwoordigers te benaderen. De door ons meeste gehanteerde methoden van dataverzameling zijn het versturen van de vragenlijsten per post of e-mail en het afnemen van interviews op locatie en telefoon.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s collega’s Ben Wormmeester of Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten