Gemeente Leeuwarden

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet i.c.m. wijkteam Amaryllis

Oplossingen

Voor de gemeente Leeuwarden voeren wij de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet uit. De opzet en de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken worden jaarlijks gezamenlijk geanalyseerd en geëvalueerd en waar mogelijk verder geoptimaliseerd voor de cliëntervaringsonderzoeken in de komende jaren.

Onze samenwerking met Amaryllis (coöperatie sociale wijkteams in Leeuwarden) vormt een interessante aanvulling op dit onderzoek voor de gemeente Leeuwarden. De informatie die uit de onderzoeken van beide organisaties voortvloeit kan door zowel de gemeente Leeuwarden als Amaryllis worden gebruikt voor de verdere optimalisatie van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten