Gemeente Amsterdam

Cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen Wmo

In de gemeente Amsterdam zijn vier aanbieders van hulpmiddelen, te weten: Medipoint, Meyra, Kersten hulpmidelen en Welzorg. De gemeente Amsterdam voerde tot op heden jaarlijks onderzoek uit naar de klanttevredenheid van inwoners over de passing en reparaties van hulpmiddelen. Hierbij werd een algemeen tevredenheidscijfer uitgevraagd. De gemeente wil vanaf 2021 een doorlopend onderzoek naar klanttevredenheid laten uitvoeren. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform een uniforme en gezamenlijke aanpak van de vier aanbieders zodat resultaten van de vier aanbieders vergeleken kunnen worden. ZorgfocuZ is gevraagd om dit cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen Wmo in de gemeente Amsterdam uit te voeren.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen Wmo

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een maandelijkse meting. Per maand leveren de aanbieders emailadressen aan van cliënten die een hulpmiddel hebben ontvangen en van cliënten waarbij een reparatie aan het hulpmiddel is uitgevoerd. Het betreft een online onderzoek waarvoor cliënten per email een uitnodiging krijgen om deel te nemen. De vragenlijst is relatief kort en gaat nader in op thema’s zoals algemene tevredenheid, communicatie, advies en levering/reparatie.

De gemeente ontvangt ieder kwartaal een rapportage. De resultaten worden door de gemeente gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Responsverhogende maatregelen

Op basis van onze ervaring hebben wij een uitgebreide checklist van respons verhogende maatregelen die wij inzetten bij dit onderzoek. Wij beschikken bijvoorbeeld over een eigen belteam. Via ons belteam zullen wij klanten benaderen die niet online bereikbaar zijn of die nog niet gereageerd hebben op het vragenlijst onderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde. We praten u graag bij over alle mogelijkheden.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten