Thuiszorg Het Friese Land

Cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden

Voor Thuiszorg Het Friese Land hebben wij vanuit ZorgfocuZ diverse cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd in de afgelopen jaren. Wij hebben onder andere een cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden uitgevoerd. Dit onderzoek bood Thuiszorg Het Friese Land handvatten voor verbeteracties en daarnaast diende het onderzoek als verantwoording naar de gemeente toe.

In het geval van onderzoek naar hulp bij huishouden is er al enkele jaren geen sprake meer van een verplichte vragenlijst (eerder was dit het CQI Hulp bij huishouden). Onze ervaring leert echter dat gemeenten het op prijs stellen wanneer zorgaanbieders de Net Promotor Score (aanbevelingsvraag op een schaal van 0 tot 10) uitvragen en wanneer gevraagd wordt of cliënten (mede door de hulp en ondersteuning) een schoon en leefbaar huis hebben. Daarmee kan worden aangetoond in hoeverre aan de indicatie van de gemeente wordt voldaan. Zodoende biedt dit onderzoek inzichten die bruikbaar zijn voor interne sturing en kon Thuiszorg Het Friese Land voldoen aan de aanleveringsplicht van de gemeente.

Wij beschikken over diverse voorbeeldvragenlijst die voor dit onderzoek gebruikt kunnen worden. In overleg met Thuiszorg Het Friese Land hebben wij deze vragenlijst aangepast waar wenselijk en extra vragen toegevoegd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten