Dianet

Cliëntervaringsonderzoek voor Dianet

Dianet verzorgt als medisch-specialistisch centrum dialysezorg voor patiënten met nierfalen. Dianet behandelt patiënten op één van de centra in Amsterdam of Utrecht, in een dialysehub of thuis. Aangezien er veel op patiënten afkomt die worden geraakt door nierfalen en daardoor moeten dialyseren, staan persoonlijke aandacht en professionele, oprechte betrokkenheid hoog in het vaandel bij de organisatie. Dianet vindt het belangrijk om te weten hoe patiënten deze zorg ervaren. Daarom hebben zij onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder haar patiënten.

Het cliëntervaringsonderzoek voor Dianet

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe patiënten de zorg van de Dianet ervaren en waarin Dianet kan verbeteren. Daarnaast wilde Dianet de betrokkenheid van de patiënt bij het leer- en verbeterproces van Dianet vergroten. Om aan te sluiten bij deze behoefte is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Op basis van de informatiebehoefte is in samenspraak tussen medewerkers van Dianet en onderzoekers van ZorgfocuZ een op maat gemaakt interviewschema opgesteld.

Dianet heeft de patiënten die thuis dialyseren door middel van een digitale vooraankondiging benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij konden hun gegevens doorgeven via een aanmeldformulier en aangeven welke voorkeursdag ze hadden om telefonisch benaderd te worden. Vervolgens zijn zij door interviewers van ZorgfocuZ gebeld om hun ervaringen te delen. Ook de patiënten die centrumdialyse ontvangen zijn met een digitale vooraankondiging geïnformeerd. Zij zijn tijdens hun dialyse op de centra geïnterviewd op één van de twee dagen dat de interviewers aanwezig waren.

Na afronding van de dataverzameling voor het cliëntervaringsonderzoek zijn de interviews uitgewerkt en op hoofdlijnen samengevat. De belangrijkste bevindingen zijn per thema verwerkt in een rapportage. Hierbij worden de bevindingen ondersteund door een quote uit een interview. De resultaten zijn besproken in een interpretatiesessie, waarbij voornamelijk is gekeken naar opvallende resultaten en eventuele aandachtspunten. Naar aanleiding van deze sessie zijn enkele aanbevelingen toegevoegd aan de rapportage.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een cliëntonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten