Cliëntervaringsonderzoek dagbesteding - sociale basis

Gemeenten Haarlem en Zandvoort

Binnen de gemeenten Haarlem en Zandvoort is een beleidsontwikkeling in gang gezet waarbij grote delen van de maatwerkvoorziening dagbesteding zijn gekanteld naar de sociale basis. De gemeenten willen aan de hand van een onderzoek inzicht krijgen in wat cliënten hier nu van vinden. De gemeenten hebben ons gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Wij hebben met de gemeenten een plan van aanpak uitgewerkt voor de wijze waarop wij het onderzoek zouden gaan uitvoeren. Dit bestond onder andere uit de volgende onderdelen:

  • In overleg met de gemeenten hebben wij een vragenlijst opgesteld. Deze ging onder andere in op de ervaringen van cliënten met de ondersteuning, hoe zelfredzaam ze zijn en toekomstige wensen en behoeftes. Het betrof een relatief korte vragenlijst met enkele gesloten en enkele open vragen.
  • De gemeenten hebben een lijst opgesteld met organisaties die vallen onder de sociale basis en waarvan de gemeenten graag de gebruikers wilden bevragen.
  • De gemeente hebben per e-mail een aankondiging naar de organisaties gestuurd.
  • Wij hebben de organisaties vervolgens gebeld om afspraken in te plannen voor de dataverzameling. Per organisatie hebben wij afgestemd welke methode van dataverzameling het meest wenselijk was. Denk hierbij aan interviews op locatie, maar organisaties konden ook zelf vragenlijsten uitdelen aan cliënten.

De resultaten hebben wij samengevat in een rapport en besproken met de gemeenten.


Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten