Coöperatie Amaryllis

Cliëntervaringsonderzoek bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams

De Coöperatie Amaryllis heeft ons gevraagd om een cliëntervaringsonderzoek onder bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams uit te voeren. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst onderzoek aangevuld met interviews en focusgroepen met cliënten. Het onderzoek hebben wij in samenwerking met Zorgbelang Fryslân uitgevoerd.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek sociale wijkteams

Het onderzoek is in nauwe samenspraak met Amaryllis en de gemeente Leeuwarden opgezet waarbij we de opzet van de vragenlijst en toe te passen methodieken van dataverzameling vooraf hebben getest bij cliënten, medewerkers en teammanagers. Dit onderzoek is onderscheidend vanwege de individuele aanpak. Iedere cliënt en bezoeker wordt geïdentificeerd waarbij wordt bekeken wat de meest wenselijk vorm van vragen en dataverzameling voor die persoon is. Een mooi voorbeeld hiervan is het voorleggen van de vragenlijsten bij de sociale activiteiten als computerles of b.v. een wandelgroepje. De rol van de sociaal werker in deze is cruciaal om het onderzoek op de juiste wijze bij de cliënten te introduceren en te zorgen voor voldoende responsratio’s.

De samenwerking met ZorgfocuZ ervaar ik als zeer positief. Er wordt op een constructieve wijze samengewerkt. – Henry de Boer

Directeur, Amaryllis Leeuwarden

Het doel is om inzicht te krijgen in hoe bewoners die kort of langdurig in contact staan met de sociale wijkteams de werkwijze en dienstverlening ervaren. Wij onderzoeken of dit voldoende aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners die op enig moment in hun leven hulp en ondersteuning nodig hebben. De uitkomsten van het onderzoek maken onderdeel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma. Wij adviseren Amaryllis hierbij aan de hand van de uitkomsten en wordt gekeken welke verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van de sociale wijkteams voor de komende jaren te optimaliseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoeken voor sociale wijkteams, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten