Nusantara Zorg

Cliëntenonderzoek ZorgkaartNederland

In het eerste deel van het jaar heeft Nusantara Zorg met een belronde en interviews op locatie cliëntwaarderingen opgehaald. ZorgfocuZ heeft dit cliëntenonderzoek op ZorgkaartNederland voor Nusantara uitgevoerd. Nusantara is er speciaal voor mensen met een achtergrond in of affiniteit met de Nederlands-Indische cultuur. Daarmee is het een organisatie met een doelgroep die het soms lastig kan vinden om openlijk hun mening te delen. De organisatie was langere tijd zoekende naar een manier om een gedegen onderzoek te doen en tegelijkertijd een helder beeld naar te krijgen van hoe haar cliënten de geboden zorg ervaren en waarderen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de expertise en het interviewteam van onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De reden hiervoor wordt uitgelegd door Mirjam Tack, adviseur kwaliteit bij Nusantara Zorg:

“Met de inzet van ZorgfocuZ waarborgen we de onafhankelijkheid en merken we dat cliënten meer durven te zeggen dan bij de meer informele gesprekken die we zelf voeren met de cliënten. Voorts zorgen we met de inzet van de interview- en belteams dat wij voldoen aan de verplichting om waarderingen te plaatsen op ZorgkaartNederland. Last but not least halen we er ook verbeterpunten uit voor de organisatie. Onze cliëntenraad is dan ook buitengewoon content dat er nu een betrouwbaar en gedegen onderzoek is uitgevoerd met als eindproduct een mooi rapport waar we als organisatie echt mee verder kunnen.”

Mirjam Tack, Adviseur Kwaliteit bij Nusantara Zorg

Opzet cliëntenonderzoek ZorgkaartNederland

In de voorbereidingsfase wordt samen met ZorgfocuZ gekeken naar de vragenlijst en verdere informatiebehoefte om vervolgens eventueel extra vragen toe te voegen. Daarnaast wordt gekeken welke cliënten op locatie kunnen worden geïnterviewd en van welke cliënten de mantelzorgers en familieleden kunnen worden gebeld. Vervolgens wordt iedereen met een brief op de hoogte gesteld van het onderzoek. Dit gebeurt in het kader van de AVG en om mensen de mogelijkheid te bieden om zich af te melden, waarna na ongeveer twee weken kan worden gestart met interviewen. De interviewers komen dan op afgesproken data langs op locatie, en daarnaast wordt er gebeld met mantelzorgers of familieleden. Bart Vroom, manager Zorg & Welzijn bij Nusantara Zorg zegt hierover:

“Voor onze doelgroep kan het soms best lastig zijn dat er onbekende mensen langskomen om een interview af te nemen, dus is het belangrijk dat we aan de voorkant goed communiceren. We hebben dat dit jaar éénmalig gedaan, maar zullen hier bij een volgende meting meer aandacht aan besteden. Wel merken we dat cliënten en mantelzorgers of familieleden het fijn vinden om hun verhaal kwijt te kunnen bij iemand die niet bij Nusantara werkt.”

Bart Vroom, Manager Zorg & Welzijn bij Nusantara Zorg

Else van Dijk, onderzoeker en interviewer bij ZorgfocuZ reageert hierop:

“Het duurde even voordat cliënten ervoor open stonden om hun mening eerlijk te delen, maar nadat er vertrouwen was opgebouwd bleken cliënten vooral bij de toelichting meer te durven zeggen met opbouwende kritiek waar de organisatie iets aan heeft.”

Else van Dijk, Onderzoeker bij ZorgfocuZ

Nadat alle interviews zijn afgenomen levert ZorgfocuZ een rapportage op via haar eigen dashboard ImpulZ waar Nusantara vervolgens zelf mee aan de slag kan. Daarnaast worden de antwoorden op de vragen die op ZorgkaartNederland worden gesteld aangeleverd ter publicatie. Vroom zegt over de rapportage het volgende:

“Wij waren positief verrast over de scores die zijn opgehaald en het was fijn dat er uit de toelichting punten naar voren zijn gekomen waar wij iets mee kunnen. We zijn momenteel bezig om toe te werken naar kleinere teams en daarvoor gaan de resultaten uit dit onderzoek als input dienen om cyclisch mee te nemen in verbeteracties.”

Bart Vroom, Manager Zorg & Welzijn bij Nusantara Zorg

Tack vult hem aan:

“We hebben in ieder geval afgesproken dat we structureel een dergelijk onderzoek willen laten uitvoeren door een extern bureau, maar in welke exacte vorm en welke frequentie zijn we nog naar aan het zoeken. We zien dat bewoners steeds minder lang bij ons blijven wonen, en het is mede daarom juist belangrijker om frequenter een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Zo heb je een actueel beeld van hoe cliënten de zorg waarderen en zorg je als organisatie ervoor dat de PDCA-cyclus goed is geborgd in de processen”.

Mirjam Tack, Adviseur Kwaliteit bij Nusantara Zorg

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntenonderzoek ZorgkaartNederland en wilt u ook waarderingen verzamelen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Ben Wormmeester of Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten