RIBW Nijmegen & Rivierenland

Cliëntenonderzoek

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Ze begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ondersteuning nodig hebben. Voor kwaliteitsdoeleinden en de verantwoordingsverplichtingen van de organisatie, heeft ZorgfocuZ een cliëntenonderzoek voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland uitgevoerd onder haar cliënten die ambulante begeleiding ontvangen of woonachtig zijn op een van de locaties.

Uitvoering cliëntenonderzoek voor de RIBW

In de zomer van 2022 heeft ZorgfocuZ dit onderzoek in samenwerking met de RIBW uitgevoerd. Door middel van een op maat gemaakte vragenlijst zijn ervaringen opgehaald onder cliënten. Medewerkers van de RIBW hebben de vragenlijsten zelf aan cliënten uitgedeeld. Het voordeel van het zelf uitdelen is dat de medewerkers het onderzoek alvast goed kunnen introduceren bij de cliënten en hen kunnen vragen of ze deel willen nemen of niet. Een ander deel van de cliënten is per post benaderd. Zij hadden de keuze om de vragenlijst online of schriftelijk in te vullen. ZorgfocuZ heeft de resultaten vervolgens verwerkt tot een overzichtsrapportage en een tweetal online dashboards. Om de teams van concrete verbeterpunten te voorzien, zijn de resultaten op teamniveau inzichtelijk gemaakt in ons dashboard

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek en onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten