ZINN

Cliëntenonderzoek en medewerkersonderzoek

In opdracht van ouderenzorgorganisatie ZINN hebben wij zowel het cliëntenonderzoek voor de afdelingen somatiek, psychogeriatrie en revalidatie als het medewerkersonderzoek voor de gehele organisatie uitgevoerd.  Door het cliënten- en het medewerkersonderzoek tegelijk uit te voeren was het mogelijk om de voor ZINN actuele thema’s aan zowel cliënten, vertegenwoordigers van cliënten als aan medewerkers voor te leggen. Dit heeft gezorgd voor een compleet beeld vanuit een aantal belangrijke ‘stakeholders’ van de organisatie.

Aanpak cliëntenonderzoek en medewerkersonderzoek

Van te voren is tezamen met de cliëntenraad, ondernemingsraad en enkele leidinggevenden gesproken over welke thema’s momenteel spelen binnen de organisatie. Deze zijn toegevoegd aan de beide onderzoeken. Op die manier krijgt ZINN antwoorden op relevante vragen. Per locatie zijn vervolgens de verschillen in kaart gebracht, hierbij is zowel intern (tussen locaties en ten opzichte van de vorige meting) als extern (ten opzichte van landelijke cijfers) vergeleken.

Na het opleveren van de rapportages, zijn er zowel ZINN-breed als voor alle locaties afzonderlijk interactieve sessies gehouden. Tijdens de interactieve sessies zijn de resultaten gepresenteerd en is met cliënten, medewerkers en managers gesproken over de voor hen opvallende uitkomsten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, cliëntervaringsonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten