Gemeente Tiel

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

De gemeente Tiel is op zoek gegaan naar mogelijkheden om de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet te verbeteren. Hierbij had de gemeente de wens om gebruik te maken van een vorm van continu meten en wilde het een hogere respons dan de voorgaande jaren. Na een bureauselectie heeft de gemeente ZorgfocuZ gevraagd om hier invulling aan te gaan geven.

Plan van aanpak cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet

Het onderzoek begint met een eenmalige meting over de doelgroep van voorgaande kalenderjaar. Op termijn wil de gemeente overstappen naar een vorm van continu meten. Cliënten ontvangen een uitnodiging per post. Cliënten ontvangen een vragenlijstpakketje (envelop) met daarin:

  • Een uitnodigingsbrief;
  • Een schriftelijke vragenlijst;
  • Een portvrije retourenvelop naar het antwoordnummer van ZorgfocuZ, waarmee cliënten de ingevulde vragenlijst kunnen retourneren.

In de brief wordt aangegeven op welke manieren cliënten kunnen deelnemen aan het onderzoek. Naast de papieren vragenlijst, is er een online vragenlijst beschikaar. Voor cliënten die daar de voorkeur aan geven, kunnen de vragenlijst telefonisch afnemen via onze helpdesk.

We willen cliënten dus zoveel mogelijk faciliteren waarbij het doel is om een zo hoog mogelijke respons te behalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo of wat goede respons verhogende maatregelen zijn voor het CEO Jeugdwet? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten