Gemeente Zwolle

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

De gemeente Zwolle heeft ZorgfocuZ gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering van het CEO Wmo en CEO Jeugdwet. ZorgfocuZ fungeert hierbij als projectleider en stuurt een werkgroep aan waarbij vanuit de gemeente Zwolle deelnemers vertegenwoordigd zijn zoals adviseurs Jeugd, Wmo, Maatschappelijke Ontwikkeling  en informatievoorziening, de manager van het Sociaal Wijkteam en een beheerder vanuit de backoffice.

Opstellen onderzoeksplan CEO Wmo en Jeugdwet

Vanuit ZorgfocuZ hebben we veel ervaring met het begeleiden van werkgroepen en het opstellen van onderzoeksplannen. Met de gemeente wordt onder andere ingegaan op:

  • Wat zijn de onderzoeksdoelen en voor welke informatiebehoefte moeten de onderzoeken invulling gaan geven?
  • Op welke doelgroep hebben de onderzoeken betrekking?
  • Welke thema’s en vragen dienen aan bod te komen?
  • Welke methoden zijn toepasbaar voor het CEO Wmo en Jeugdwet?
  • Welke rol kan/wil de gemeente zelf spelen bij de dataverzameling?

Het eindproduct van deze verkenningsfase betreft een uitgewerkt onderzoeksplan met onder andere een opzet voor vragenlijsten en uitnodigingsteksten en een werkinstructie voor de dataverzameling. Het onderzoeksplan geniet in deze fase  de goedkeuring van de interne stakeholders bij de gemeente. ZorgfocuZ zal uiteindelijk zorgdragen voor de dataverzameling en de rapportage van de resultaten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet of het opstellen van een onderzoeksplan? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten