Regio NoordOost Brabant Oost

CEO Wmo nieuwe stijl

De samenwerkende gemeenten in de regio NoordOost Brabant Oost (bestaande uit de 6 gemeenten: Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss) hebben als regio de afgelopen jaren het clientervaringsonderzoek (hierna: CEO) Wmo uitgevoerd zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. Hierbij is tot en met verantwoordingsjaar 2021 gebruik gemaakt van de VNG vragenlijst, aangevuld met enkele extra vragen. Omdat er sinds 2021 meer onderzoeksmogelijkheden beschikbaar zijn, willen deze 6 samenwerkende gemeenten het CEO Wmo verder ontwikkelen door gebruik te maken van continu meten. Na een aanbesteding hebben de gemeenten ZorgfocuZ gekozen om het CEO Wmo ‘nieuwe stijl’ middels een continue meting op te zetten en uit te voeren.

Opzet CEO Wmo nieuwe stijl

De gemeenten willen graag zo kort mogelijk nadat een cliënt met de gemeente in contact is geweest een vragenlijst versturen. Hiermee wordt bedoeld: niet meer één keer per jaar het thema toegang uitvragen, maar juist kort op toekenning of afwijzing van de beschikking. Doel hiervan is om een actueler inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners en de effecten van interventies beter te kunnen monitoren. Een bijkomend voordeel is dat cliënten hun ervaringen nog beter op het netvlies hebben staan. Voor het meten van de ervaring met de kwaliteit en effectiviteit van de zorg of het hulpmiddel willen de gemeenten wel volstaan met eenmaal per jaar meten. Omdat de ervaring daar continu is.

Samenwerking CEO Wmo

Om het CEO Wmo ‘nieuwe stijl’ en de samenwerking volledig te laten aansluiten op de wensen van de gemeenten en om het juiste advies te kunnen geven, hebben wij juist aan het begin van de samenwerking extra tijd geïnvesteerd door elkaar goed te leren kennen en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Een ervaren projectleider van ZorgfocuZ heeft het onderzoek opgezet en zorgt voor de verdere coördinatie. De gemeenten hebben daarmee ook gelijk één vast aanspreekpunt binnen ZorgfocuZ. De projectleider ziet erop toe dat er conform afspraken gewerkt wordt en borgt de algehele kwaliteit, uitvoering en planning van het onderzoek. De projectleider wordt hierbij ondersteund door meerdere onderzoekers die ieder een eigen rol hebben in het proces.

Rapportage in online dashboard (ImpulZ)

De onderzoeksresultaten worden jaarlijks door ons in een hardcopy rapport en factsheet per gemeente gerapporteerd. In de rapportages zit een vergelijking tussen de 6 gemeenten verwerkt en een vergelijking met de resultaten van voorgaande jaren.

Tussentijdes resultaten rapporteren wij in ons online dashboard, genaamd ImpulZ.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten