Gemeente Westerkwartier

CEO Wmo en landelijke benchmark

Jaarlijks voert ZorgfocuZ het cliëntervaringsonderzoek Voor de gemeente Westerkwartier uit. Op termijn worden hier het CEO Jeugdwet en CEO Participatiewet aan toegevoegd. Het onderzoek begint met een eenmalige meting over de doelgroep van voorgaande kalenderjaar. Het vervolg van het onderzoek betreft een vorm van continu meten waarbij de evaluatie van de toegangsfase gescheiden is van de evaluatie van de feitelijk genoten ondersteuning.

CEO Wmo benchmark

De gemeente Westerkwartier heeft mede voor ZorgfocuZ gekozen, omdat het graag gebruik wilde maken van onze eigen CEO Wmo benchmark. Sinds 2021 is het voor gemeenten namelijk niet meer mogelijk om de uitkomsten van het CEO Wmo te benchmarken met die van andere vergelijkbare gemeenten op www.waarstaatjegemeente.nl. Omdat veel gemeenten de behoefte hebben aan een dergelijke benchmark, hebben wij vanuit ZorgfocuZ een eigen Wmo-benchmark opgesteld met de resultaten van meer dan 100 van onze gemeenteklanten die het CEO Wmo bij ons afnemen. Onze klanten kunnen exclusief gebruik maken van deze benchmark waarin de uitkomsten vergeleken kunnen worden op landelijk en provinciaal niveau, stedelijkheidsklasse en gemeentegrootte. De benchmark is vergelijkbaar met de opzet van de ‘oude’ benchmark van waarstaatjegemeente.nl.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo of ons CEO Wmo benchmark? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten