ZGR | Zorggroep Raalte

Cliëntervaringsonderzoek extramuraal en intramuraal en medewerkersonderzoek

Wij zijn door Zorggroep Raalte gevraagd om een cliëntervaringsonderzoek extramuraal, intramuraal en een medewerkersonderzoek uit te voeren. Naast de verplichting waaraan Zorggroep Raalte met de uitvoering van deze onderzoeken moet voldoen, is het achterliggende doel om beter inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de organisatie.

Voor de drie onderzoeken hebben wij gebruik gemaakt van maatwerkvragenlijsten. Voor extramuraal hebben wij de vragenlijst van de PREM Wijkverpleging gebruikt en dit aangevuld met maatwerkvragen. De vragenlijst intramuraal en die voor het medewerkersonderzoek hebben we hier weer zoveel mogelijk op aan laten sluiten zodat we de resultaten van alle doelgroepen goed met elkaar konden vergelijken. Voor intramuraal hebben we de NPS-vraag meegenomen aangezien zorgorganisaties verplicht zijn om de NPS op kvk registratie aan te leveren. De vragenlijsten zijn via een online onderzoek uitgezet.

Wij zijn nog met Zorggroep Raalte in gesprek om deze onderzoeken voor de komende jaren verder te optimaliseren waarbij wij mogelijk gebruik gaan maken van continu meten.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten