BUCH-gemeenten

CEO Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening – Continu meten

De BUCH-gemeenten (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) hebben ZorgfocuZ gevraagd om voor de komende jaren een continue meting op te zetten en uit te voeren voor de cliëntervarignsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening. ZorgfocuZ is door de BUCH-gemeenten gekozen uit een voorselectie van meerdere onderzoeksbureaus. Redenen hiervoor waren onder andere onze connectie met de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, ons advies aan de gemeenten om uit te gaan van de eigen informatiebehoefte van de gemeenten i.p.v. externe verantwoording/verplichtingen en een positieve referentie van een klant van ons, de gemeente Haarlem.

Continu meten

Voor alle drie de onderzoeken geldt dat we cliënten die in een kalenderjaar via de toegang een vorm van ondersteuning krijgen, zullen uitnodigen voor deelname aan het onderzoek. Daarmee wordt ook gelijk de meerwaarde van continu meten benadrukt aangezien we cliënten op een zo kort mogelijk moment, nadat ze een ervaring met de toegang en de ondersteuning hebben gehad, een vragenlijst toesturen.

Voor de BUCH-gemeenten gaan we in eerste instantie uit van vier meetmomenten per jaar. Per meetmoment koppelen wij de resultaten terug in ons online dashboard. Na ieder meetjaar ontvangen de gemeenten een hardcopy rapport en een factsheet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten