BAR-organisatie

Continu meten Cliëntervaringsonderzoek hulpverlening, Wmo en jeugdhulp wijkteams

De BAR-organisatie is de uitvoergingsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De BAR-organisatie heeft ons gevraagd om op een meer structurele basis de cliëntervaringen over de hulpverlening door de wijkteams te gaan meten.

Wij hebben de behoefte van de BAR-organisatie in kaart gebracht en vervolgens een onderzoeksplan uitgewerkt. In dit plan zijn 4 doelgroepen gedefinieerd:

  1. Cliënten die in aanraking komen met de wijkteams
  2. Cliënten die hulp krijgen van het wijkteam
  3. Wmo-cliënten maatwerkvoorziening
  4. Jeugdwet-cliënten maatwerkvoorziening

Op meerdere momenten per jaar voeren wij een meting uit waarbij ‘nieuwe’ cliënten een vragenlijst krijgen. Voor iedere doelgroep hebben wij een maatwerkvragenlijst samengesteld en de methode van dataverzameling en de frequentie van de metingen bepaald.

De tussentijdse resultaten verwerken wij in ons online dashboard. De BAR-organisatie heeft hiermee realtime inzicht in de resultaten en directe sturingsinformatie. Jaarlijks na ieder meetjaar stellen wij een hardcopy rapport op met analyses en factsheets. Op basis van de uitkomsten en ervaringen evalueren wij de onderzoeksaanpak en wordt het plan van continu meten waar nodig geoptimaliseerd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten