BAR-organisatie

CEO Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet continu meten

De BAR-organisatie is de uitvoergingsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De BAR-organisatie heeft ons gevraagd om aan de hand van continu meten de cliëntervaringsonderzoeken (CEO) uit te voeren onder de doelgroepen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.

Aanpak CEO Wmo, Jeugdwet en hulpverlening continu meten

Wij hebben de behoefte van de BAR-organisatie in kaart gebracht en vervolgens een onderzoeksplan uitgewerkt. In dit plan zijn 4 doelgroepen gedefinieerd:

  1. Cliënten die in aanraking komen met de wijkteams
  2. Cliënten die hulp krijgen van het wijkteam
  3. Wmo-cliënten maatwerkvoorziening
  4. Jeugdwet-cliënten maatwerkvoorziening

Op meerdere momenten per jaar voeren wij een meting uit waarbij ‘nieuwe’ cliënten een vragenlijst krijgen. Voor iedere doelgroep hebben wij een maatwerkvragenlijst samengesteld en de methode van dataverzameling en de frequentie van de metingen bepaald.

De tussentijdse resultaten verwerken wij in ons online dashboard. De BAR-organisatie heeft hiermee realtime inzicht in de resultaten en directe sturingsinformatie. Jaarlijks na ieder meetjaar stellen wij een hardcopy rapport op met analyses en factsheets. Op basis van de uitkomsten en ervaringen evalueren wij de onderzoeksaanpak en wordt het plan van continu meten waar nodig geoptimaliseerd.

Meer dan 75 gemeenten actief met continu meten van ZorgfocuZ

Vanuit ZorgfocuZ hebben wij aan de basis gestaan van de introductie van continu meten voor gemeenten. In 2017 zijn wij bij de gemeente Elburg als een van de eerste onderzoeksbureaus in Nederland begonnen met continu meten. Sindsdien ondersteunen wij meer dan 75 gemeenten hiermee. Wij merken dat de uitgangspunten van deze methode en onze manier van werken aansluiten bij de behoefte van veel gemeenten.

Wij beschikken over alle kennis en middelen om continu meten voor uw gemeente tot een succes te maken. Wij weten vanuit onze ervaring wat wel en niet werkt en kunnen diverse mogelijkheden ter inspiratie voorleggen over hoe continu meten ingezet kan worden. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het continu meten, cliëntervaringsonderzoek Wmo, cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet of cliëntervaringsonderzoek Participatiewet? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten