Kempengemeenten

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand/Minima en Schuldhulpverlening

De Kempengemeenten (gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), gemandateerd voor de uitvoering van de volgende wetten/regelingen op het sociaal domein: Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand/Minima en Schulddienstverlening. Voor alle gemeenten wordt door GRSK uitvoering gegeven aan Wmo, Bijzondere Bijstand/Minima en Schulddienstverlening (SDV). Jeugd wordt voor vier van vijf gemeenten uitgevoerd; gemeente Oirschot heeft de uitvoering van Jeugd op andere wijze georganiseerd. Via een aanbestedingstraject heeft GRSK ZorgfocuZ gevraagd om de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand/Minima en Schuldhulpverlening voor de komende jaren uit te gaan voeren.

Aanpak cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd, bijzondere Bijstand/Minima en Schuldhulpverlening

Met GRSK hebben wij per onderzoek een meetplan ontwikkeld. Het meetplan gaat onder andere in op de doelgroep, steekproef, vragenlijst en methode van dataverzameling.

In het meetplan leggen we vast wie, welke vragenlijst krijgt, via welke methode dat uitgevraagd wordt en hoeveel meetmomenten we per jaar gaan hanteren.

Dataverzameling, terugkoppeling en rapportage

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

De cliëntervaringsonderzoeken zijn opgezet volgens het principe van continu meten. Ieder jaar vinden op meerdere momenten per jaar metingen plaats. Per meting wordt telkens een nieuwe groep cliënten benaderd. Dit doen we voor alle afzonderlijke doelgroepen. De resultaten rapporteren we tussentijds in ons online dashboard. We bespreken deze resultaten met de gemeenten en stellen vast wat goed gaat of wat beter kan en of we verbeteracties kunnen opstellen.

Daarnaast stellen we na afronding van ieder meetjaar factsheets op wat enorm handig is om snel de resultaten te kunnen interpreteren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze cliëntervaringsonderzoeken, continu meten, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten