Antonius Zorggroep

Ervaringsonderzoek verwijzingen (o.a. huisartsen, medisch specialisten en patiënten)

Antonius Zorggroep wil graag meer inzicht over de totstandkoming en ervaringen van diverse stakeholders (o.a. huisartsen, medisch specialisten en patiënten) omtrent verwijzingen. Door middel van verwijzersonderzoek wil het deze inzichten verkrijgen, waarbij het uiteindelijke doel is om organisatieverbeteringen door te kunnen voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de communicatie- en informatievoorziening aan patiënten. ZorgfocuZ voert in samenwerking met Zorgbelang Fryslân het verwijzersonderzoek uit.

Aanpak

Bij het opstellen van de onderzoeksaanpak stond de discussie centraal dat huisartsen doorgaans bedolven worden onder verzoeken tot deelname aan onderzoek, meestal met behulp van vragenlijsten. De ervaring leert dat veel huisartsen ‘vragenlijst-moe’ zijn en dat een standaard aanpak een lage respons zal opleveren.

Uiteindelijk zijn wij tot een creatieve aanpak gekomen, waarbij huisartsen op een andere manier hebben betrokken bij het onderzoek. Wij hebben hiervoor het onderzoek geïntegreerd in de “klinische avonden” van huisartsen en specialisten. Tijdens deze avonden komen alle huisartsen van de regio bijeen om relevante onderwerpen met elkaar te bespreken. Het onderzoek is op één van deze avonden gepresenteerd en voorgelegd aan de huisartsen. Hierbij was de vraag aan de ene kant om input te geven op de voorliggende vraagstukken. Aan de andere kant vormde dit onderzoek ook onderwerp van discussie om hun ervaringen met verwijzingen en de Antonius Zorggroep te bespreken en waar mogelijk verbeterpunten te formuleren.

De input van patiënten is verkregen door enkele vragen toe te voegen aan reeds bestaande (verplichte) vragenlijsten. Zodoende werden patiënten ook niet onnodig overbelast met allerlei separate onderzoeken. Aan de patiënten is tevens de mogelijkheid geboden om in focusgroepen nadere feedback te geven over hun standpunten.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten