Adelante

Verwijzersonderzoek

In een zorgmarkt, die in rap tempo verandert, is een goede reputatie bij en relatie met verwijzers essentieel. De verwijzers, huisartsen en medisch specialisten, zijn het eerste aanspreekpunt voor (aanstaande) patiënten en melden de patiënt aan. Adelante, zorggroep voor algemeen specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, heeft ZorgfocuZ ingeschakeld om inzicht te krijgen in deze verwijzers.

Door middel van verwijzersonderzoek is in kaart gebracht op welke wijze Adelante de reputatie bij en de relatie met verwijzers kan verbeteren. In samenwerking met Adelante hebben wij thema’s opgesteld die van belang zijn om inzicht te krijgen in de verwijzers. Aan de hand van patiëntenenquête, de analyse van de verwijzersdataset en een bijeenkomst met en een vragenlijst voor medewerkers van Adelante hebben wij de reputatie van Adelante bij verwijzers in kaart gebracht.

In tegenstelling tot de meeste verwijzersonderzoek, is in dit onderzoek niet de verwijzer zelf bevraagd, maar is gebruik gemaakt van kennis van patiënten en medewerkers van Adelante. Op deze manier is vanuit verschillende gezichtspunten de rol van verwijzers inzichtelijk gemaakt.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten