Accare

Advies over onderzoeksplan

Accare is al jaren actief bezig met cliënt- en medewerkerstevredenheid, waarbij het uitgangspunt altijd is: wat is passend bij de doelgroep of bij de specifieke vraag in de regio, en waarbij steeds kritisch wordt gekeken naar de opbrengst en meerwaarde van ingezette methoden.

Wij hebben voor Accare een methode ontwikkeld om vanuit een brede inventarisatie van informatiebehoefte in de organisatie toe te werken naar een gedegen onderzoeksplan. Wie heeft welke informatiebehoefte in de organisatie? Op welk niveau is deze informatie nodig? Gaat het om een groepseffect of om individuele trajecten? Moet dit vergelijkbaar zijn met andere instellingen?

Na de inventarisatie van de informatiebehoefte is gekeken naar de reeds beschikbare informatie; wat wordt er al verzameld in dossiers of vragenlijsten? Voldoet deze informatie aan de huidige behoefte? Door deze grondige analyse kunnen in het onderzoeksplan overbodige onderzoeken en administratieve zaken worden geschrapt, terwijl bestaande of zelfs nieuwe zaken kunnen worden ingericht op de specifieke behoefte. Dit kan het aanpassen van een vragenlijst of onderzoeksfrequentie zijn, maar ook bijvoorbeeld de koppeling van de uitkomsten van verschillende onderzoeken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten