Blogreeks van ZorgfocuZ op Skipr: Blog 2

11 april 2024

Skipr is het kennisplatform dat beslissers in de zorg helpt om hun koers te bepalen. Dat doet Skipr bijvoorbeeld door het delen van het laatste nieuws over de zorg, onder meer met de nieuwsbrief “Skipr daily” die elke werkdag wordt verzonden naar bestuurders en managers in de zorg- en welzijnssector. In de afgelopen weken verzorgde collega Robbert Klein Koerkamp, senior adviseur bij ZorgfocuZ, een blogreeks over kwaliteitsonderzoek in de zorg.


PDCA in zorgonderzoek

De blogreeks die de afgelopen weken gepubliceerd is, gaat vooral in op de wijze waarop zorgorganisaties steeds meer zijn gaan werken met de continue verbetercyclus. In de eerste blog van Robbert (gepubliceerd op 13/03/2024, zie hier) gaan we in op deze ontwikkeling. We schetsen een beeld van de verandering van het meten met meer standaardvragenlijsten (met de CQI) naar het toepassen van onderzoeksmethoden die écht aansluiten op het beleid van een zorgorganisatie. Die ontwikkeling zagen we vooral een vlucht nemen toen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn intrede deed in 2017.

Na deze eerste blog, waarin een stukje historie werd beschreven, ging de tweede blog in op hoe zorgorganisaties vanuit de ambitie om continu te verbeteren hun onderzoeken effectief kunnen opzetten en uitvoeren. De column met de titel ‘Heldere beleidsdoelen leiden tot waardevolle onderzoeken’ (van 27/03/2024, zie hier) stelt dat de basis voor goed onderzoek ligt in de eigen beleidsplannen van de organisatie. De laatste blog van Robbert, gepubliceerd op 04/04/2024 (zie hier), maakt deze werkwijze concreet met voorbeelden uit de praktijk. In deze blog, getiteld ‘Meet reablement binnen het Generiek Kompas’, geven we een beschrijving van hoe een actuele term als reablement uitstekend zijn inbedding kan krijgen in een vragenlijst voor cliëntonderzoek en/of medewerkersonderzoek.

Onderzoeken op maat

Met dit soort onderzoeken onder cliënten en medewerkers, aansluitend op het beleid van organisaties, weet ZorgfocuZ al jaren organisaties uit de zorgsector écht te helpen met beleidsverbetering. Indien u het interessant vindt om daar eens meer over te horen, stuur dan een e-mail naar Robbert Klein Koerkamp via r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl of neem telefonisch contact op via 06 4131 1758.

Delen via: