Bewustzijn ouderen over aanpassingen woningen vergroot

8 augustus 2016

Het overgrote deel van de ouderen lijkt zich steeds beter te beseffen dat het belangrijk is om na te denken over hun woonsituatie op de langere termijn, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bewustzijn

Onderzoekers van de faculteit ruimtelijke wetenschappen deden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar het bewustzijn bij ouderen als het gaat om de wenselijkheid dan wel noodzakelijkheid om na te denken over hun woonsituatie op de langere termijn. Er werd vervolgens ook gekeken hoe dit bewustzijn vervolgens gestimuleerd kon worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Uit dit onderzoek blijkt verder dat het besef van mensen dat het wenselijk is om de woning (al dan niet preventief) aan te passen zich niet per se vertaalt naar de beslissing om de woning dan ook daadwerkelijk aan te passen. Het merendeel van de ouderen vindt in ieder geval wel dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om uit voorzorg stappen te ondernemen in het aanpassen van de woonsituatie.

Gevoelig gespreksonderwerp

Ook in de sociale omgeving ontstaat steeds meer het besef van risico’s in de woning en hoe incidenten voorkomen kunnen worden. Het bespreken van de geschiktheid van de woonsituatie is voor veel ouderen echter nog een gevoelig gespreksonderwerp. Het is belangrijk om daar goed op de letten. De aanpassingen en het niet erkennen van de regie die ouderen graag over hun eigen leven hebben, kunnen een negatieve uitwerking hebben als de mensen er nog niet aan toe zijn. Dat wil zeggen: de aanpassingen kunnen worden teruggedraaid of niet gebruikt.

Een advies op maat

Er bestaat vanuit veel oudere woningbezitters een grote behoefte aan informatie en advies over de mogelijkheden voor het aanpassen van de woonsituatie. Een persoonlijk advies en informatie speciaal op hen gericht zou voor het overgrote deel van de ouderen een stimulans bieden om stappen te ondernemen om de woning aan te passen.

Aanbevelingen

Vanuit het onderzoek worden er enkele aanbevelingen gedaan om het bewustwordingsproces van het belang van het aanpassen van de woning voor ouderen te vergroten. De onderzoekers adviseren de Overheid vooral om de bewustwording te stimuleren in de directe sociale omgeving, ouderen te betrekken bij het ontwikkelen van aanpassingen voor in de woningen, ze te voorzien van heldere informatie over onder andere de eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft de veiligheid en de eventuele kosten van aanpassingen in de woning. Het belangrijkste advies luidt: ga met de doelgroep in gesprek. Ouderen geven aan behoefte te hebben aan persoonlijk advies en informatie op maat, een ouderenadviseur kan hier een rol in spelen.

bron:maxvandaag.nl

Delen via: