Benchmark bij medewerkersonderzoek op sector- en brancheniveau

20 december 2022

In 2022 introduceerde ZorgfocuZ landelijke benchmarkmogelijkheden voor zorgorganisaties waarvoor we medewerkersonderzoek uitvoeren. We hebben de beschikking over een rijke set aan data waarmee we zorgorganisaties op specifieke thema’s kunnen vergelijken met het gemiddelde in de sector en met gemiddelden in specifieke branches. Met onze benchmark bij medewerkersonderzoek bieden we zorgorganisaties de mogelijkheid om hun medewerkerstevredenheid te vergelijken met zorgorganisaties uit bijvoorbeeld de jeugdzorg, thuiszorg, verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg en GGZ. Maar ook bieden we mooie benchmarkmogelijkheden voor bijvoorbeeld gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en kinderopvangorganisaties.

Breed inzicht in diverse thema’s bij benchmark bij medewerkersonderzoek

Door deze benchmarkmogelijkheden kunt u zich spiegelen aan andere organisaties uit de zorgsector of uit uw specifieke zorgbranche. Wist u bijvoorbeeld dat…*

  • …46% van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht heeft voor agressie en geweld?
  • …ruim 35% van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht voor werkdruk heeft?
  • …41% van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht heeft voor het bieden van loopbaanmogelijkheden?
  • …46% van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht heeft voor balans werk-privé?
  • …4 op de 10 medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht heeft voor emotionele belasting in het werk?

Hoe scoort uw organisatie op onderwerpen als werkdruk, sociale veiligheid, opleidingsmogelijkheden en de balans werk-privé? Met het medewerkersonderzoek van ZorgfocuZ ontdekt u het voor uw eigen organisatie, maar door het in het brede perspectief van de landelijke benchmark te plaatsen kunt u de resultaten nog beter duiden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ZorgfocuZ op het gebied van de benchmark bij medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 269 (locatie Utrecht).

*Cijfers zijn afkomstig uit Nieuwe resultaten werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn mei 2021 (AZW, 2021)

Delen via: