Een bankje voor het goede gesprek bij Accare

17 mei 2021

In 2015 startte ZorgfocuZ samen met Accare het programma ‘Accare Luistert’. Binnen dit programma ontwikkelden we samen met deze zorgorganisatie een methodiek om het gesprek aan te gaan met onze cliënten en medewerkers. “Door dit onderzoek te doen kunnen we steeds betere zorg leveren en steeds beter ons werk doen”, aldus Jolanda Kool, regiodirecteur. Als blijk van waardering voor deze mooie samenwerking bood Arjan Rozema namens ZorgfocuZ een bankje voor het goede gesprek bij Accare aan, dat symbool staat voor het goede gesprek dat wij al jaren mogen voeren met Accare’s cliënten en medewerkers. Bekijk de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek dat recent door ZorgfocuZ werd uitgevoerd.

Cliëntenonderzoek (ook wel cliëntervaringsonderzoeken genoemd) vormen een belangrijke bron van informatie. Cliëntervaringsonderzoeken hebben veelal een tweeledig doel. Aan de ene kant kunnen organisaties hiermee voldoen aan externe verplichtingen zoals bijvoorbeeld eisen die gesteld zijn door zorgverzekeraars, overheid en brancheorganisaties. Aan de andere kant kan hiermee worden voorzien in de interne informatiebehoefte. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen aanleiding zijn om verbeteracties te formuleren met als doel om de cliënttevredenheid te verbeteren.

Expertise ZorgfocuZ

Als onderzoeksbureau zijn wij zeer ervaren met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken. Dit vormt het fundament van onze organisatie. Jaarlijks verzenden wij meer dan een miljoen vragenlijsten en voeren wij duizenden interviews uit.

Aan de basis van onze onderzoeken staat altijd een meetplan waarin wij met u vastleggen:

 • welke doelgroepen onderdeel uitmaken van het onderzoek;
 • hoe de vragenlijst eruit kan zien;
 • via welke methode de onderzoeksdoelgroep benaderd kan worden.

Op het gebied van onderzoek voor zorgorganisaties hebben wij ervaring met alle denkbare onderzoeksonderwerpen en -doelgroepen zoals:

 • Psychogeriatrie;
 • Somatiek;
 • (Thuis-)begeleiding;
 • Hulp bij huishouden;
 • Dagbesteding;
 • ELV;
 • Revalidatie (geriatrische revalidatiezorg);
 • Verpleging en verzorging.

Voor gemeenten zijn wij inmiddels de grootste aanbieder op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken WmoJeugdwetParticipatiewet en ander onderzoek.

In het verlengde van de cliëntonderzoeken doen wij veel onderzoek onder vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgersmedewerkersvrijwilligers en verwijzers.

Meer weten over het cliëntervaringsonderzoek dat wij voor u kunnen uitvoeren? Klik dan hier!

Delen via: