Author Archives: ZorgfocuZ

 1. Groningers zijn positief over geleverde zorg, maar toegankelijkheid is en blijft een aandachtspunt

  Leave a Comment

  Vanuit het platform “Groningen Beter” streven partijen Menzis, UMCG, Martini Ziekenhuis, OZG, GHC en Zorgbelang Groningen ernaar om de complete zorg toegankelijk, kwalitatief goed en tegen aanvaardbare kosten voor de inwoners te organiseren. Een belangrijk onderdeel hierin is het inzichtelijk krijgen hoe inwoners nu tegen de zorg aankijken, welke knelpunten in de (toegang tot de) zorg zij ervaren, alsmede hun ideeën over mogelijke oplossingen. ZorgfocuZ deed samen met Zorgbelang en Menzis onderzoek naar ervaringen, wensen en behoeften ten aanzien van zorg gerelateerde thema’s onder een representatieve steekproef van 458 inwoners uit de provincie Groningen.

  Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de zorg zeer goed wordt gewaardeerd, waarbij er goed naar de patiënt geluisterd wordt en klachten serieus genomen. De huisarts lijkt een belangrijke rol te vervullen op verschillende fronten. Echter, er zijn ook aanwijzingen dat de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat in de provincie Groningen. Inwoners maken zich zorgen over het verdwijnen van zorgvoorzieningen uit de regio, met name in Oost Groningen. Zij verwachten dat dergelijke veranderingen een negatieve invloed zullen hebben op hun kwaliteit van leven. Ook blijkt dat niet iedereen weet waar men terecht kan voor zorg en ook niet altijd begrijpt welke regels er gelden binnen de zorgorganisaties die voor hen van belang zijn. Inwoners zeggen lange wachttijden voor de medisch specialistische zorg en GGZ als vervelend te ervaren. Een derde punt dat naar voren komt uit dit onderzoek is dat ‘zorg op afstand’ wisselend ervaren wordt door de respondenten. Dit is ten tijden van corona uiteraard des te belangrijker om te monitoren.

  Het advies aan Groningen Beter is dan ook om ten aanzien van deze drie knelpunten meer kennis op te doen, maar ook om deze gezamenlijk op te pakken en daarmee de zorgen omtrent toegankelijkheid van zorg van de inwoners  te beantwoorden.

  Benieuwd naar het hele rapport? Klik hier

 2. Wat vindt de zorggebruiker? 150.000 reviews op ZorgkaartNederland over zorginstellingen geanalyseerd door ZorgfocuZ

  Leave a Comment

  Hoe bepaal je naar welke zorgorganisatie je gaat? Op basis van mening van anderen? Cijfermatige beoordelingen van consumenten en gebruikers lijken steeds meer gebruikt te worden om keuzes te maken in de producten, diensten of zorg die je afneemt. In Nederland is ZorgkaartNederland hier koploper in en sinds kort is ZorgfocuZ een door ZorgkaartNederland erkend meetbureau voor het verzamelen van cliëntervaringen die op ZorgkaartNederland gedeeld kunnen worden. Het is dan ook onze overtuiging dat reviews (of waarderingen) van zorgconsumenten toekomstige zorggebruikers kunnen ondersteunen in het kiezen van een zorgorganisatie.

  Het belang om structureel en continu waarderingen te verzamelen wordt steeds meer ingezien. We constateren dat ZorgkaartNederland door diverse partijen (zorginstellingen, verzekeraars, zorgconsumenten etc.) steeds meer omarmd wordt als het landelijke platform voor patiëntwaarderingen. Zo zal de verpleeghuissector vanaf 2021 tevredenheid gaan meten via de vragenlijst van ZorgkaartNederland. ZorgfocuZ levert graag haar bijdrage met 1) het verzamelen van waarderingen voor individuele zorginstellingen uit diverse sectoren en 2) resultaten onder de aandacht brengen bij het brede publiek met actuele analyses.

  Bij deze delen we dan ook graag een onderzoek dat is uitgevoerd door onze collega Patrick Plattje. Hij heeft maar liefst 150.000 openbare waarderingen van ZorgkaartNederland meegenomen in zijn analyses! De analyses geven inzicht in hoe goed de zorg gewaardeerd wordt door haar gebruikers. Dit doen we apart voor onder andere de ziekenhuiszorg, geboortezorg en verpleeghuiszorg, maar ook maken we vergelijkingen tussen provincies. In welke sector zijn cliënten blij met een luisterend oor? Lees hier meer over de verrassende uitkomsten!

 3. Noordelijke Werkbelevingsmonitor biedt goed beeld van medewerkerstevredenheid, ook in coronatijd

  Leave a Comment

  Neemt jouw organisatie al deel aan de Noordelijke Werkbelevingsmonitor? Met dit medewerkerstevredenheidsonderzoek – op maat gemaakt voor jouw organisatie – wordt de beleving, ervaring en tevredenheid van de medewerkers in jouw organisatie gemeten. En dit op een manier die vergelijking van de resultaten met die van andere zorg- en welzijnsorganisaties in het Noorden mogelijk maakt.

  Om de personeelstekorten in zorg en welzijn het hoofd te bieden, is aan de ene kant nieuwe instroom hard nodig, aan de andere kant moeten organisaties koesteren wat ze al hebben. Goed werkgeverschap én goed werknemerschap vormen de sleutel tot behoud van medewerkers. Ook als het om medewerkersonderzoek gaat, gelooft ZorgpleinNoord in de kracht van samenwerken. Aangesloten organisaties kunnen van elkaar leren door kennis en inzichten te delen. Het is de ambitie van ZorgpleinNoord om in het noorden consistentie aan te brengen in de manier waarop we onderzoek doen naar ervaringen en tevredenheid van medewerkers. Daarom introduceerden ZorgpleinNoord en ZorgfocuZ samen de Noordelijke Werkbelevingsmonitor. Dit is een methode waarmee noordelijke organisaties op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van medewerkers kunnen meten.

  De Noordelijke Werkbelevingsmonitor is een medewerkersonderzoek dat op maat voor jouw organisatie wordt gemaakt, maar daarnaast volop mogelijkheden biedt voor een vergelijking van de resultaten met die van andere noordelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Ook wordt sinds deze zomer naar de ervaring van de organisatie-aanpak rondom het coronavirus gevraagd. Inmiddels wordt de Noordelijke WerkbelevingsMonitor al gebruikt door (bij ZorgpleinNoord aangesloten) organisaties uit de jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en het sociaal domein.

  Meer weten? Laat dan je contactgegevens achter op www.nwb-monitor.nl.

 4. Handboeken kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg 2020 vastgesteld

  Leave a Comment

  Het Zorginstituut Nederland heeft de handboeken kwaliteitsindicatoren en personeelssamenstelling goedgekeurd. Brancheorganisatie ActiZ bericht hierover op haar website.

  Meten van cliëntervaringen

  De kwaliteitsindicatoren die zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg moeten aanleveren zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De nieuwe handboeken geven wel verduidelijking in het meten van de cliëntervaringen. In 2020 zijn drie methodes toegestaan om cliëntervaringen te meten. Dit zijn:

  • Totaalscore van ZorgkaartNederland (NIEUW);
  • Aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland;
  • Net Promotor Score (NPS).

  Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 kunt u nog tot 31 december 2020 (laten) uitvoeren. Vanaf 2021 zult u moeten gaan meten met de totaalscore van ZorgkaartNederland. Kijk hier voor meer informatie over de totaalscore van ZorgkaartNederland en de werkinstructies.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over ons meetbureau, over het verzamelen van cliëntervaringen in de verpleeghuiszorg of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Martin Bloem of Maartje Koops en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 5. Deadline PREM Wijkverpleging 2020 en 2021 bekend

  Leave a Comment

  De eerste PREM Wijkverpleging 2020 metingen hebben wij afgerond. Binnenkort starten wij met de onderzoeken voor thuiszorgorganisaties die nog in 2020 gaan meten. Brancheorganisatie ActiZ publiceert op haar website voor die thuiszorgorganisaties de deadline PREM Wijkverpleging 2020. Daarnaast is de meetperiode voor volgend jaar ook alvast bekend gemaakt.

  Deadline PREM Wijkverpleging

  De deadline voor de thuiszorgorganisaties die dit najaar gaan meten is vastgesteld op 31 december 2020. Het onderzoek moet voor die datum zijn uitgevoerd. De PREM-data moet vervolgens voor 31 januari 2021 gedeeld zijn met de gegevensmakelaar.

  De meetperiode voor de PREM Wijkverpleging 2021 is ook bekend. Thuiszorgorganisaties dienen in de periode van 1 maart t/m 31 december 2021 de meting uit te voeren.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging over 2020 of 2021 of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op met onze collega Maartje Koops. U kunt Maartje ook bellen op 050 82 00 461.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten