Author Archives: ZorgfocuZ

 1. Generiek Kompas Ouderenzorg voorlopig niet opgenomen in Register

  Leave a Comment

  Zorginstituut Nederland heeft recentelijk besloten om het Generiek Kompas voor de ouderenzorg, getiteld ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’, nog niet op te nemen in het Register. Ondanks de erkenning van de sterke basis die het kompas biedt voor passende zorg, heeft het Zorginstituut ervoor gekozen om met doorzettingsmacht eerst een volgende stap te zetten alvorens het kompas definitief in het Register wordt opgenomen.

  Het Generiek Kompas: Een update

  Hoewel aanvankelijk de bedoeling was om het Generiek Kompas vanaf 1 januari 2024 in te zetten als vervanging voor de bestaande kwaliteitskaders in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg thuis, zal dit voorlopig nog niet gebeuren. In de aanloop naar de opname in het Register zullen alle betrokken partijen de komende periode actief bezig zijn met de ontwikkeling van een implementatieplan. Het streven is om het Kompas zo snel mogelijk op te nemen in het Register, waardoor het een waardevolle bijdrage kan leveren aan het zorglandschap. ZorgfocuZ houdt nauwlettend de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Generiek Kompas in de gaten. Hierdoor zijn wij in staat proactief te anticiperen op wat mogelijk en noodzakelijk is met betrekking tot de uitvoering van (verplichte) onderzoeken.

  Voor meer informatie kunt u het nieuwsbericht lezen dat is gepubliceerd door ActiZ.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Voor organisaties die interesse hebben in het bespreken van de implicaties van dit besluit, staat onze adviseur, Imme van der Velde, klaar voor een vrijblijvend gesprek en advies.

  U kunt contact opnemen via ons contactformulier of bellen naar 06 25 15 88 95.

 2. ZorgfocuZ in 2024 opnieuw het grootste onderzoeksbureau in Zorg en Welzijn

  Leave a Comment

  Goed nieuws! ZorgfocuZ is opnieuw uitgeroepen tot het nummer 1 onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector van Nederland. Dat maakte de brancheorganisatie van onderzoeksbureaus, het Data & Insights Network, eind 2023 bekend.

  Grootste onderzoeksbureau in Zorg en Welzijn

  Dit jaar zijn we voor de derde opeenvolgende keer uitgeroepen tot het grootste onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. En daar zijn we trots op; het is onze drijfveer om organisaties van waardevolle informatie te voorzien, waardoor ze hun beleid voortdurend kunnen verbeteren. Dit mogen we doen voor een groeiend aantal organisaties in alle provincies van Nederland en werkzaam binnen diverse branches in de zorg. U kunt hierbij denken aan organisaties actief in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg, maar ook aan ziekenhuizen en gemeenten.

  ZorgfocuZ wil graag alle klanten en partners bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Ook in 2024 zullen wij ons blijven inzetten om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de zorg- en welzijnssector door middel van betrouwbaar cliëntonderzoek, medewerkersonderzoek, marktonderzoek en beleidsonderzoek.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht) of op 050 82 00 461 (kantoor Groningen).

 3. Nieuwjaarsbericht

  Leave a Comment

  ZorgfocuZ wenst u een gezond en voorspoedig 2024 toe. Ook in het komende jaar staan wij met toewijding voor u klaar voor de uitvoering van diverse onderzoeken.

  Graag blikken we met u terug op het afgelopen jaar aan de hand van onderstaande factsheet.

 4. Onze nieuwe klantomgeving: ImpulZ 2.0

  Leave a Comment

  Als u klant bij ons bent, is het u misschien al opgevallen: ImpulZ, onze online rapportagetool en klantomgeving, heeft een nieuw uiterlijk! In de grootste update tot nu toe introduceren we nieuwe functies en een vergroot gebruiksgemak. Een aantal van de belangrijkste functies op een rijtje:

  • Een vernieuwd uiterlijk, compleet met nieuwe huisstijl en een eigen logo
  • Volledig geïntegreerde AI-mogelijkheden, voor het automatisch genereren van samenvattingen, overzichten, benchmarks en inzicht in de meest opvallende resultaten
  • Een herzien navigatiemenu, met een broodkruimelpad en een centraal projectoverzicht
  • Een geoptimaliseerd filtermenu, waarin uw eigen benchmarks als uitsplitsingen kunnen worden opgeslagen
  • Een centrale plek voor alle berichtgeving en bestandsuitwisseling als onderdeel van uw projectoverzicht

  In onze brochure leest u meer over de mogelijkheden van ImpulZ en over de belangrijkste verbeteringen in deze nieuwe versie.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over ImpulZ en onze onderzoeksmogelijkheden, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

 5. De Omgevingswet, wat betekent het voor gemeenten?

  Leave a Comment

  Op 1 januari 2024 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet gaat over het Nederlandse beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening en inrichting van de fysieke leefomgeving. De wet bundelt de bestaande wetten en regelingen, en heeft als doel de besluitvorming rondom de fysieke leefomgeving te stroomlijnen. Ook voor gemeenten zal deze ontwikkeling van grote invloed zijn. Zo worden er onder een algemene zorgplicht nieuwe afspraken geïntroduceerd over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde leefomgeving.

  Waarom de Omgevingswet?

  De snel veranderende samenleving brengt veel nieuwe ontwikkelingen met zich mee, zoals innovaties in energie, de opkomst van elektrische voertuigen en een groeiend aantal thuiswerkende mensen. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op onze fysieke omgeving en stellen ons voor nieuwe uitdagingen die om passende oplossingen vragen. Door de huidige complexe regelgeving, bestaande uit veel verschillende wetten, is het lastig om snel en flexibel in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving. De Omgevingswet moet hiervoor een oplossing bieden: De wet vormt een samenhangend kader van regelgeving over de fysieke leefomgeving dat beter aansluit bij de behoeften en eisen van de hedendaagse samenleving.

  De veranderingen in het kort

  De Omgevingswet beoogt een verandering op drie gebieden:

  • Wetgeving: De wet bevat verschillende instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  • Omgevingsloket: Er wordt één centraal digitaal loket opgezet waar de digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Op deze manier kan iedereen op één plek bekijken wat er mogelijk of juist niet mogelijk is binnen de kaders van de Omgevingswet.
  • Andere manier van werken: Samenwerken, participatie en integraal werken staan centraal in de nieuwe wet. Zo worden gemeenten gestimuleerd om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij de vorming van het beleid.

  Waarom is de Omgevingswet belangrijk voor gemeenten?

  De invoering van de Omgevingswet zal veel invloed hebben op gemeenten. Door de bundeling van de verschillende wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zullen gemeenten in staat zijn om deze efficiënter te beheren en te ontwikkelen. Bovendien krijgen gemeenten meer speelruimte bij het maken van lokale beleidskeuzes, waardoor ze beter kunnen inspelen op de wensen van burgers en belanghebbenden. Toch brengt de invoering van de wet ook uitdagingen met zich mee: Het vereist een zorgvuldige implementatie en aanpassing van bestaande processen, systemen en culturen binnen gemeenten en tussen overheden.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over ontwikkelingen in gemeenteland of laten onderzoeken wat de komst van de Omgevingswet voor u betekent? Neem dan contact op met Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten