Author Archives: ZorgfocuZ

 1. Voucher voor medewerkersonderzoek t.w.v. €500 voor aangesloten organisaties van ZorgpleinNoord

  Leave a Comment

  ZorgfocuZ heeft beschikking over grote datasets die gebruikt kunnen worden voor benchmarks. De resultaten van jouw organisatie kunnen vergeleken worden met sectorgemiddelden, maar ook met gemiddelden in een specifieke branche.

  Gebruik van de voucher voor medewerkersonderzoek

  Aangesloten organisaties bij ZorgpleinNoord kunnen gebruik maken van een tegoedbon ter waarde van € 500,- die zij kunnen inzetten bij een medewerkersonderzoek van ZorgfocuZ. Deze voucher voor medewerkersonderzoek kan worden ingezet bij:

  1. Landelijke benchmarking

  Je kunt het tegoed inzetten voor het vergelijken van jouw eigen organisatieprestaties op specifieke aspecten met sector- of branchegemiddelden.

  1. Functionaliteiten in online omgeving ImpulZ

  ZorgfocuZ biedt haar opdrachtgevers volop mogelijkheden om zelf verdiepende analyses en vergelijkingen te doen in de online rapportageomgeving ImpulZ. Je kunt als aangesoten organisatie van ZorgpleinNoord het tegoed inzetten voor extra functionaliteiten bovenop de basislicentie van ImpulZ, dus voor bijvoorbeeld extra filters, benchmark-mogelijkheden, en exportfuncties.

  Je kunt de voucher voor medewerkersonderzoek inzetten voor een van genoemde doeleinden, of voor een combinatie van beide.

  Meer weten?

  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een medewerkersonderzoek bij ZorgfocuZ? Neem dan contact op met Sander Bertus van ZorgpleinNoord via s.bertus@zorgpleinnoord.nl of 06-14391652 of met Robbert Klein Koerkamp van ZorgfocuZ via r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl of 06-41311758, of neem contact op via ons contactformulier.

 2. ZorgfocuZ ook in 2023 het Nr. 1 onderzoeksbureau in Zorg en Welzijn

  Leave a Comment

  Afgelopen donderdag 12 januari werd de jaarlijkse ranglijst met de Top 50 onderzoeksbureaus van Nederland bekend gemaakt door de MOA (Marktonderzoeksassociatie Nederland). Net als in de afgelopen jaren was ZorgfocuZ daarin weer goed vertegenwoordigd. Zo zijn we het nummer 1 onderzoeksbureau van 2023 in heel Nederland in de sector Zorg en Welzijn. Een prestatie waarop we trots zijn en waarop we afgelopen donderdag in Amsterdam met onze branchecollega’s proostten.

  Voor het eerst in de algemene Top 20

  De jaarlijkse Top 50 van onderzoeksbureaus in Nederland wordt door de MOA bepaald op basis van het aantal medewerkers (gerekend in FTE) en de omzet die de onderzoekbureaus in het jaar behalen. Op basis van deze parameters was er voor ZorgfocuZ mooi nieuws te melden: Voor het eerst waren we met onze 19e plaats terug te vinden in de landelijke top 20 van alle onderzoeksbureaus!

  Grootste onderzoeksbureau in de zorg

  Naast een mooie overall klassering, bleken we net als vorig jaar weer het grootste onderzoeksbureau van Nederland in Zorg en Welzijn te zijn. De verschillende vormen van onderzoek die we in de zorgsector doen, leidde tot deze mooie positie. Dat vooral de cliëntonderzoeken en medewerkersonderzoeken die we uitvoeren in bijvoorbeeld ziekenhuizen, VVT-organisaties, GGZ-instellingen en gehandicaptenzorgorganisaties impact hadden blijkt uit een ander mooie statistiek: In 2023 voert ZorgfocuZ de lijst aan als het gaat om klant-/cliëntonderzoek en/of medewerkersonderzoek.

  Opdrachtgevers: bedankt!

  In 2023 gaan we volle goede moed verder om er weer een prachtig jaar van te maken en onderzoeken uit te voeren die voor onze opdrachtgevers écht van waarde zijn. Want zo ontstaan er langdurige klantrelaties die we met al zo veel zorgorganisaties hebben. We danken hen allen voor het vertrouwen en staan ook in 2023 weer voor jullie klaar!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht) of op 050 82 00 461 (kantoor Groningen).

 3. ISO 9001 en hernieuwing certificeringen

  Leave a Comment

  Jaarlijks vindt er bij ons op kantoor een audit plaats, waarbij wordt gecontroleerd of we onze processen als onderzoeksbureau goed en effectief hebben ingericht. Deze controle is belangrijk, want het verzekert dat wij voldoen aan de hoogste eisen als het gaat om de werkwijze en systemen van onze organisatie.

  ISO 9001

  Bij de meest recente audit zijn alle certificeringen hernieuwd. Dit betekent dat wij aan de hand van deze certificaten kunnen blijven aantonen dat wij voldoen aan de gestelde eisen. Ook hebben we bij deze audit een nieuwe certificering ontvangen: de ISO 9001. Met het behalen van dit certificaat tonen we aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem goed functioneert.

  Tevens zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek. Vanuit de MOA hebben wij het Fair Data keurmerk: een kwaliteitsoordeel dat stelt dat wij op een verantwoorde manier omgaan met data, privacy en persoonsgegevens. Zo weet u altijd dat uw (vertrouwelijke) informatie bij ons in goede handen is!

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 030 20 74 269 (kantoor Utrecht) of op 050 82 00 461 (kantoor Groningen).

 4. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl

  Leave a Comment

  Per 2021 zijn de regels van het CEO Wmo door VNG aangepast. Het zogenaamde cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl biedt gemeenten de ruimte om het onderzoek op hun eigen gewenste manier vorm te geven. De ‘oude’ vragenlijst en bijbehorende onderzoeksaanpak worden niet meer voorgeschreven. Het onderzoek blijft wel verplicht, maar de wijze waarop gemeenten dit uitvoeren kan dus gaan verschillen. Als marktleider op het gebied van het cliëntervaringsonderzoek Wmo (ZorgfocuZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CEO Wmo bij meer dan 90 gemeenten) zien wij dat onze gemeente klanten ook gebruik zijn gaan maken van de ruimte die is gecreëerd. Zo worden sommige onderzoeken volledig uitgevoerd aan de hand van telefonische interviews en zijn er gemeenten die echt voor een eigen invulling van de vragenlijst kiezen.

  Uitgangspunten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl

  We sommen de belangrijkste uitgangspunten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo nieuwe stijl voor u op:

  • Gemeenten verzamelen over elk kalenderjaar op tenminste één moment cliëntervaringen. Ze kunnen er ook voor kiezen dit vaker (periodiek) of continu te doen.
  • Gemeenten kunnen kiezen voor welke doelgroep(en) van cliënten ze ervaringen verzamelen. In het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo ‘nieuwe stijl’ is het expliciet mogelijk om meer gericht onderzoek te doen (bijvoorbeeld onder cliënten die gebruik maken van een bepaald type voorziening), zolang gemeenten maar onderzoek doen onder personen voor wie een ondersteuningsonderzoek is uitgevoerd of die gebruik maken van een algemene of maatwerkvoorziening.
  • Het CEO Wmo moet altijd tenminste gaan over drie thema’s: toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning én ervaren effect van de ondersteuning op de zelfredzaamheid en participatie.
  • Gemeenten kunnen kiezen voor andere onderzoeksmethoden (kwantitatieve dan wel kwalitatieve).
  • Gemeenten leveren jaarlijks de resultaten aan van hun CEO Wmo, aan de hand van een hiervoor ontwikkeld format voor gemeentelijke rapportage, met onder meer aandacht voor de opzet van het CEO en de opvolging van de CEO-resultaten

  Benchmark CEO Wmo beschikbaar via ZorgfocuZ

  Omdat de bekende basisset van 10 vragen niet meer verplicht is, is het niet meer mogelijk om de uitkomsten van een gemeente te vergelijken met die van andere gemeenten (dit werd voorheen gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl)

  Uit de gesprekken die wij met onze gemeente klanten gehad hebben, blijkt dat er nog wel steeds behoefte is aan een cijfermatige vergelijking met andere (vergelijkbare) gemeenten. Ook merken we dat de meeste gemeenten de basisset van de 10 (voorheen verplichte) vragen blijven gebruiken om hiermee ontwikkelingen in de ervaringen uit het verleden, heden en toekomst te kunnen blijven monitoren.

  Als marktleider beschikken wij over een grote hoeveelheid aan data van het CEO Wmo. Wij hebben daarom een mooie kans gezien in het bundelen van deze data, zodat we zelf een benchmark kunnen opstellen. De benchmark bestaat uit de (generieke) data van onze gemeente klanten.

  De benchmark wordt ter beschikking gesteld in ons online dashboard (ImpulZ). Gemeenten die reeds klant bij ons zijn en ons online dashboard reeds gebruiken, kunnen de benchmark dus inzien.

  De benchmark is vergelijkbaar met de opzet van waarstaatjegemeente.nl. In de benchmark kunnen de uitkomsten van de eigen gemeente vergeleken worden met de uitkomsten op landelijk en provinciaal niveau, stedelijkheidsklasse en gemeentegrootte. In tegenstelling tot waarstaatjegemeente.nl worden de uitkomsten in grafieken weergegeven om relatieve verschillen in één oogopslag te kunnen zien.

  Aansluitend bij de intenties van het CEO Wmo nieuwe stijl, vinden wij het belangrijk dat gemeenten zoveel mogelijk inzicht krijgen in de uitkomsten en van andere gemeenten kunnen leren. Het is onze bedoeling om de benchmark na afloop van ieder meetjaar op te stellen en beschikbaar te stellen in ons online dashboard.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 5. Nieuwjaarsbericht

  Leave a Comment

  Via deze weg willen we al onze relaties een voorspoedig en gezond 2023 wensen. Met een factsheet blikken we gezamenlijk terug op het afgelopen jaar.

  Ook in 2023 staan we weer graag voor u klaar, met onder meer:

  Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! Nogmaals, een fijn en vooral gezond jaar toegewenst!

  Het team van ZorgfocuZ

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten