Author Archives: Jaou Chateau

 1. PREM Wijkverpleging

  Leave a Comment

  De laatste rapportages voor de PREM Wijkverpleging zijn opgeleverd aan onze opdrachtgevers: een mooi moment om kort op de PREM Wijkverpleging in te zoomen!

  Wat is de PREM?

  PREM staat voor Patient Reported Experience Measure, een tool die is ontworpen om de ervaringen en belevingen van cliënten in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een (korte) vragenlijst.

  Iedere thuiszorgorganisatie is verplicht om jaarlijkse de PREM Wijkverpleging af te nemen. Naast dit verplichte karakter heeft het afnemen hiervan ook bijkomende voordelen.

  Waarom het waardevol is de PREM af te nemen

  Zo biedt de PREM inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg door zorgaanbieders. Met deze informatie, die bij toestemming wordt geplaatst op ZorgkaartNederland, kan de cliënt een zorgaanbieder kiezen die het beste bij hen past. Maar, ook voor zorgaanbieders heeft het afnemen van de PREM voordelen. Zo kunnen er actuele verbeterpunten in kaart worden gebracht,  waar vervolgens direct op ingespeeld kan worden.

  Meetperiode: wanneer wordt de PREM afgenomen?

  De stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft in 2021 de periode waarin de PREM afgenomen moet worden voor drie jaar vastgelegd in een handboek. Net als in 2021 en 2022 dient de PREM dit jaar in de periode maart tot december afgenomen te worden.

  PREM uitvragen: hoe doe je dat?

  Op Zorginstituut Nederland staat een handboek en bijhorende werkinstructies gepubliceerd waarin beschreven wordt hoe de PREM Wijkverpleging uitgevoerd moet worden. Ook aan het aantal cliënten dat bevraagd moet worden, zijn eisen gesteld. Zo geldt voor kleine organisaties (met minder dan 150 cliënten) dat iedere cliënt meegenomen moet worden in het onderzoek. Voor organisaties met een cliëntenaantal tussen de 150 en 200, moeten minimaal 150 cliënten worden aangeschreven, en organisaties met meer dan 500 cliënten moeten minimaal 30% aanschrijven.

  Het handboek stelt dat de PREM volgens negen verschillende meetmethoden afgenomen mag worden. Zo is het mogelijk de vragenlijst bijvoorbeeld schriftelijk, online, via een gemengde methode of  door middel van interviews af te nemen. Zorgorganisaties mogen dus zelf kiezen welke van de negen methoden zij willen gebruiken om ervaringen op te halen.

  Verschillende methoden

  Voor zorgorganisaties is het mogelijk om de PREM onder bepaalde voorwaarden zelf uit te voeren of om dit (volledig) uit handen te geven. Zo kunt u het onderzoek volledig aan ons uitbesteden. Wij regelen dan het drukwerk en de verzending, waarna de cliënten de vragenlijst schriftelijk of online kunnen invullen. Deze methode zetten we vaak in bij grote zorgorganisaties, vooral omdat er op deze wijze gemakkelijk veel cliënten benaderd kunnen worden. Vorig jaar (PREM Wijkverpleging 2022) was de gemiddelde respons met deze methode maar liefst 43 procent.

  Houdt u liever zelf de touwtjes in handen? Dan kunt u de vragenlijst zelf onder uw cliënten uitzetten. Bij middelgrote en kleine zorgorganisaties zien we dat het responsverhogend kan werken om de vragenlijst zelf onder cliënten te verspreiden. Dit komt doordat er een stukje persoonlijk contact bij komt kijken. Dit is ook te zien in het gemiddelde responsepercentage: afgelopen jaar vulde 50 procent van de bevraagde cliënten de vragenlijst in, 7 procent meer dan bij de schriftelijke verzending.

  Het hoogste responsepercentage? Dat behaalt u door telefonische interviews af te nemen. Afgelopen jaar was de gemiddelde respons bij deze methode maar liefst 59 procent. Het grote voordeel van interviews is dat er vervolgvragen kunnen worden gesteld, wat leidt tot meer kwalitatieve informatie. Afhankelijk van de doelgroep en uw wensen, kiezen we altijd samen de best passende methode.

  Weten waar u staat

  Na het afnemen van de PREM worden de resultaten verwerkt en kunt u deze inzien in ons online dashboard ImpulZ. Daarnaast ontvangt u van ons na ieder meetjaar een factsheet met een visuele weergave van de resultaten. Ook kunt u uw resultaten vergelijken met alle organisaties waarvoor wij de PREM Wijkverpleging hebben uitgevoerd in 2022. Naast een concurrentievergelijking, kunt u door de opname van de gemiddelden uit 2021 zien of de ervaringen van cliënten met uw organisatie zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

  Bekijk hier onze factsheet met daarin de gemiddelde resultaten van alle organisaties waarvoor wij de PREM Wijkverpleging hebben uitgevoerd in 2022. Ook de gemiddelde cijfers van 2021 zijn hierbij weergegeven. Bij de meeste thema’s is het gemiddelde cijfer gelijk gebleven. Opvallend is dat de klantloyaliteit, gemeten met de Netto Promotor Score (NPS), met zeven punten gestegen is. Dit betekent dat er meer cliënten zijn die hun zorg in 2022 aan anderen hebben aanbevolen dan in 2021.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

 2. Werkdruk: de zorg onder druk

  Leave a Comment

  Werkdruk is een groot probleem voor tal van organisaties. Vandaag publiceerde Nu.nl er nog een artikel over. In verschillende sectoren is sprake van toenemend verzuim en personeelstekort. Ook in de zorg zien we deze thema’s steeds weer terugkeren.

  Zicht op de werkdruk bij uw organisatie

  Wist u dat zo’n 35% van de medewerkers in zorg en welzijn vindt dat hun organisatie voldoende aandacht heeft voor werkdruk? En wist u dat een (te) hoge werkdruk leidt tot verzuim en een verminderd werkplezier? Dit laatste is enorm belangrijk.

  Uw medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie. Als zij ongelukkig zijn, heeft dit direct invloed op cliënten en andere betrokken. Er wordt niet voor niets gezegd dat blije medewerkers zorgen voor blije cliënten. Het is daarom erg belangrijk om een (te) hoge werkdruk op tijd te signaleren en daarop in te spelen.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Werkdruk is slechts één van de vraagstukken die in organisaties spelen aan de kant van zowel medewerkers als bestuur. Hoe staat het met de werkdruk in uw organisatie? En zijn uw medewerkers van mening dat er genoeg aandacht is voor de werk-privébalans? Wordt er voldoende aandacht besteed aan agressie en geweld op de werkvloer?

  Bovenstaande zijn slechts voorbeelden van thema’s die aan bod (kunnen) komen in een medewerkersonderzoek bij ZorgfocuZ. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ZorgfocuZ op het gebied van medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten