Aanlevering uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo vanaf deze week mogelijk

19 mei 2021
CEO Wmo

Eerder informeerden wij u al over de veranderingen in de richtlijnen voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo vanaf 2021. Gemeenten krijgen vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. We hebben in een folder samenvattend weergegeven wat er is veranderd en wat voor mogelijkheden de veranderingen voor gemeenten biedt in de inrichting van het cliëntervaringsonderzoek.

Aanlevering uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Met de verandering van de richtlijnen is ook het aanleveren van de gegevens aangepast. Voorgaande jaren dienden gemeenten de uitkomsten van de 10 verplichte vragen aan te leveren. Omdat de bekende set van 10 vragen niet meer verplicht is, hoeven gemeenten deze uitkomsten ook niet meer aan  te leveren. Deze cijfers zullen ook niet meer opgenomen worden in waarstaatjegemeente.nl. Vanaf dit jaar dienen gemeenten via www.aanleveringwmo.nl hun gegevens aan te leveren over de volgende drie onderdelen:

  • Hoe is het cliëntervaringsonderzoek Wmo opgezet en uitgevoerd?
  • Wat zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo?
  • Wat is gedaan met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo?

Via deze link is de vragenlijst die door gemeenten ingevuld dient te worden in te zien. Dit jaar kunnen gegevens niet meer aangeleverd worden door het onderzoeksbureau, omdat de vragen voor een groot gedeelte gaan over wat er wordt gedaan met de uitkomsten van het onderzoek. Gemeenten dienen dus zelf de module in te vullen.

Op basis van de verzamelde data maakt het Verwey-Jonker Instituut vervolgens een landelijke analyse. Enkel gemeenten die voor 1 juli hun gegevens hebben aangeleverd, worden meegenomen in deze analyse. Ook gemeenten die de informatie voor 1 juli nog niet gereed hebben of helemaal geen cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 hebben kunnen uitvoeren, worden gevraagd dit aan te geven via www.aanleveringwmo.nl .

Voor een uitgebreide weergave van de veranderingen, verwijzen wij u graag naar de website van VNG.

Delen via: